Foto: Richard Renberg

Mistramedel till LTU- forskare

Publicerad: 5 september 2012

Ett forskningsprojekt om att utveckla användning av restprodukter från stålindustrin så att de passar som råmaterial vid cementtillverkning beviljas stöd på över 6 miljoner kronor av Mistra. Mistras stöd delas lika mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Projektet ska studera metoder för att utveckla användning av restprodukter från stålindustrin i cementframställning. Projektet är på tre år med en sammanlagd budget på 9.1 miljoner kronor. Mistras stöd är 6.4 miljoner kronor och delas jämnt mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Industriparterna Cementa AB och SSAB Merox AB deltar med resterande medel.

Projektet leds av Rainer Backman, professor i energiteknik och termisk processindustri vid Umeå universitet. Från Luleå tekniska universitet deltar  Bo Björkman, professor i Processmetallurgi och biträdande lektor Fredrik Engström samt expertkompetens från industripartnerna.

- Det känns stimulerande att få möjlighet att jobba i ett projekt där cementindustrin, stålindustrin och universiteten får möjlighet att utveckla en ökad användning av restprodukter i cement, något som har stor potential att minska utsläppen av CO2. Våra tidigare erfarenheter från projekt med återanvänding av slagg från järn- och stålframställning gör att jag tror att det finns stor potential att nå mycket goda resultat, säger Bo Björkman.

Målet är en hållbarare och mindre resurskrävande tillverkning av cementklinker. En ökad användning av restprodukter från stålindustrin leder till en effektivare materialanvändning då befintligt upparbetat material, kalciumoxiden, kan användas två gånger.

Genom att använda restprodukter så minskar brytning, uttag och transport av kalksten. Koldioxidutsläpp och energiåtgången förväntas även att minska vid cementklinkertillverkningen. Redan i dag används metallurgiska slagger i cementtillverkningen, men nu gäller det en ordentligt ökad användning och då måste ny forskning till för att säkra produktkvaliteten.

– Det är därför viktigt att utreda hur spårelementen tas upp i cementklinkern, om utsläppen till omgivningen förändras och hur spårelementen påverkar produktens kvalitet och lakningsegenskaper. En annan aspekt är hur man redan inom stålindustrin kan påverka slaggkvaliteten i gynnsam riktning, säger Rainer Backman