Professor Bo Björkman vid LTU glädjer sig åt nya femåriga avtalet med Boliden.

Nytt forskningsavtal mellan Boliden och LTU

Publicerad: 1 februari 2012

Det nya femåriga avtalet innebär att Boliden satsar 17 miljoner kronor på forskning och utbildning på LTU inom ämnesmorådet Processmetallurgi, det vill säga hur basmetaller utvinns och återvinns.LTU stärker därmed sin roll ytterligare som ledande forskningscentrum inom metallurgisk forskning.

- Det känns mycket stimulerande med denna satsning. Den ger förutsättningar för att fortsätta stärka kompetensen inom detta område säger Bo Björkman, Professor i Processmetallurgi vid LTU.

Samarbetet mellan LTU och Boliden inom forskning och utbildning startade under tidigt 1980-tal. I början av 2000-talet intensifierade Boliden sina satsningar på utbildning och forskning vilket bland annat innebar att forskningen inom basmetallernas metallurgi ökade på LTU.

Theo Lehner, från Boliden utsågs i samband med detta till adjungerad professor vid LTU:s avdelning för Processmetallurgi.

-Vårt mål med samarbetet med LTU är att säkra försörjningen av civilingenjörer till metallurgibranschen och att säkerställa forskningen i branschens behov av FoU, säger Svante Nilsson, Director Group Strategic Projects, Boliden.

LTU

Boliden