Laboration i Processmetallurgi. Caisa Samuelsson demonstrerar. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt projekt med Boliden

Publicerad: 1 februari 2013

Sedan 2004 har LTU och Boliden haft ett nära samarbete med avseende på forskning och utbildning inom ämnesområdet basmetallernas metallurgi. Det nya handlar om att förfina processerna vid framställning av koppar, bly, zink, guld och silver.

De metaller som framställs vid Bolidens smältverk är idag så rena att forskningen istället fokuseras på framställningen. Forskare inom Processmetallurgi skall studera de processer som skiljer ut användbara metaller från de mindre önskvärda så kallade slaggprodukterna. Bra miljö och återvinning står också högt i kurs.

LTU-Pressbild-Caisa-Samuelsson-Processmetallurgi-Boliden-2013.jpg
Caisa Samuelsson i LTUs Lab för Processmetallurgi

- Samarbetet med Boliden är en fantastisk möjlighet för oss att bedriva långsiktig forskning och utbildning, med ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet, säger Caisa Samuelsson, universitetslektor och forskare  på Avdelningen för Industriell miljö- och processteknik vid LTU.

Experiment i lab

Arbetet innefattar experimentell verksamhet i LTUs lab för processmetallurgi. En ökad förståelse för vilka parametrar som styr kan bidra till ett ökat metallutbyte och utvinning av metaller som idag inte tas ut som produkter. Vid smältprocesser har slaggen en nyckelroll, det är därför viktigt att förstå hur olika slaggbildande föroreningselement påverkar dess egenskaper, både ur processhänseende och ur aspekten att producera en slutslagg som kan användas i externa applikationer. Idag används slagg vid t.ex vägbyggen, både i asfalt och som underlag för asfalt. De miljökrav som ställs på sådana vägar är hårdare än de vid vägbyggen där underlaget är vanligt grus.

Universitetet en viktig rekryteringsbas

Forskningsverksamheten som bedrivs inom processmetallurgi är starkt kopplade till utbildningar som ges på LTU dels genom att de som forskar även bedriver undervisning och dels genom att studentprojekt genomförs som del i forskningsprojekten. Boliden är ett av de fadderföretag som sponsrar civilingenjörsprogrammet Industriell Miljö- och Processteknik.

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Rötterna är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden Rönnskär i Skellefteå är världsledande inom återvinning av elektronikskrot.

Kontakt