Andreas Lennartsson i labbet på LTU. Foto: Ulf Lindbäck Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Simuleringsverktyg för återvinning

Publicerad: 16 december 2013

Att elektronik innehåller metaller vet de flesta men vad som händer med mobiltelefonen eller laptoppen efter att du lämnat den till återvinning vet kanske inte alla. Andreas Lennartsson, doktorand vid Minerals and Metals Research Laboratory vid Luleå tekniska universitet, forskar om hur elektronikskrot påverkar konverteringen av koppar, en delprocess som används vid smältverk som utvinner koppar.

Forskningsprojektet har hitintills handlat om att utifrån processdata göra en datamodell som beskriver vad som sker under konverteringen och som kan användas till att förutse vad som sker vid tillsatser av smält elektronikskrot till en Peirce-Smith konverter. Arbetet har lett till att ett simuleringsverktyg har utvecklats och som har börjat användas vid Boliden Rönnskär.

Elektronikskrot_Rönnskär1.JPG
Pressbild från Boliden

Elektronikskrotet smälts först ner i en ugn. Två olika smältor bildas, en metallrik och en som består av oxider och svårsmält material från skrotet. Den metallrika smältan behandlas tillsammans med kopparskärsten i Peirce-Smith konvertrar som slutligen ger en kopparsmälta med ca 98% koppar samt en slaggfas som framförallt innehåller järn som har separerats bort från kopparn. Eftersom elektronikskrot innehåller många olika metaller som kan påverka kopparkonverteringen är det är det viktigt att veta vad som händer med dem under konverteringsprocessen. Andreas forskning går ut på att bättre förstå effekten och konsekvenserna av tillsatsen av smält elektronikskrot till Peirce-Smith konvertrar.

Efter att du lämnat din trasiga eller gamla mobiltelefon för återvinning tar återvinningsindustrin och demonterar och delar upp elektronikskrotet i olika fraktioner som sen kan återanvändas antingen genom material- eller genom energiåtervinning. Den metallrika delen går till företag som utvinner/återvinner metallerna. Ett företag som återvinner metaller ur elektronikskrot är det svenska företaget Boliden via deras smältverk Rönnskär utanför Skellefteå.

- Mobiltelefoner och annan elektronik innehåller många metaller som kan återanvändas. I vår allt mer teknikintensiva värld ökar användningen av elektronisk utrustning. Genomsnittssvensken köper elektronikprodukter motsvarande ungefär 20kg per år. Här finns en stor utmaning i hur vi ska återanvända och ta tillvara på de metaller som elektronikavfallet innehåller, säger Andreas Lennartsson.

Projektet ”Kloka processval för varierande råvaror vid utvinning av basmetaller” finansieras av Boliden och VINNOVA.