Junk

Skrot blir nya metaller

Publicerad: 23 april 2012

Skrot och återvinning av metaller från skrot är big business för metallindustrin. Professor Bo
Björkman leder en forskargrupp vid LTU som arbetar med att ta fram ny kunskap om hur man återvinner metaller från konsumentprodukter.

Det handlar om t.ex datorer, mobiltelefoner och med återanvändning av restprodukter från metallindustrin - allt för att spara på miljön och öka lönsamheten i företagen.

Koppar, guld, ädelmetaller och sällsynta jordartsmetaller, är exempel på metaller som kan återvinnas t ex från elktronikskrot.

- För Europa som är starkt beroende av import av metaller, är återvinning av metaller från vanliga konsumtionsprodukter allt viktigare, säger Bo Björkman som nyligen fått 17 miljoner från Boliden för att ta fram ny kunskap om metallåtervinning och återanvändning av restprodukter. Boliden har fördubblat kapaciteten för att återvinna metaller från elektronikskrot så där kan vi stötta med ny kunskap.

Att utvinna fler metaller ur skrotade konsumentprodukter är ett huvudspår för forskargruppen. Det andra huvudspåret är att ta tillvara restprodukter från stålindustrin som behandlas för att avlägsna föroreningar innan slaggen återanvänds t ex i vägbeläggningar. Metallindustrins tillverkningsprocesser är komplicerade och restprodukter från en process återanvänds ofta i en annan vilket kräver noggranna studier av hur processerna påverkas vid förändringar i produktionen. I ett nytt projekt med stålindustrin ska forskarna ta fram en ny sorts pellet som kräver mindre energi vid tillverkning och minskade utsläpp av växthusgaser.