Hoppa till innehållet

Ultraljud effektiviserar metallframställning

Publicerad: 18 januari 2017

Forskare inom Teknisk akustik och Processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet kommer i ett nytt projekt att med ultraljud och kavitation effektivisera och snabba upp lakningsprocessen inom gruvindustrin. Lakning är en hydrometallurgisk teknik som omvandlar metaller eller mineral till vattenlösliga salter.

Man kommer att använda en ultraljudsreaktor där det skapas en ljudvåg med så hög amplitud att det uppstår kavitationsbubblor som vanligtvis bildas av små gasbubblor som finns naturligt i vatten.

–  Resultaten förväntas visa att ultraljudsstyrd kavitation kan effektivisera lakningsprocessen förutsatt att processen optimerats med hänsyn till akustik prestanda, reaktorns geometriska konfiguration, kontrollerat flödesförlopp, samt en anpassning av processparametrar i förhållande till det material som ska lakas. Resultaten ska leda till en etablering av samarbete med två industripartners för implementering i pilotskala, säger Örjan Johansson, docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet.

Målet är att modifiera och optimera en skalbar ultraljudskontrollerad kavitationsreaktor för att erhålla en energieffektiv lakningsprocess vid lägre temperatur och under atmosfärstryck. Viktiga faktorer är resonansförstärkning, exciteringsfrekvenser, kavitationsintensitet, temperatur och partikelstorleksfördelning i materialet som ska lakas.

Projektet ”Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudskontrollerad kavitation” finansieras av Vinnova SIP | STRIM och genomförs under 2016-2017 med en budget på 500 000 kr.

Wikipedia: Kavitation är uppkomsten av kaviteter (hålrum) i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. Vätskan "kokar" d.v.s. övergår lokalt i gasform. Kavitation förekommer aldrig renodlad utan är alltid en blandning av gasbildning, inlöst luft i vätskan som frigörs och expansion av inblandade luftbubblor i vätskan.

Örjan Johansson

Johansson, Örjan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386

I media

Taggar