Sara Chlot, Jan Stener och Barbara Kern uppmärksammades med Bergforskstipendier. Foto: Pia Nyberg Imega Promotion

Vad är viktigt för gruvorna i framtiden?

Publicerad: 26 maj 2014

Hållbarhet, omvärldsförändringar, logistik, kompetens, arbetskraft och innovationer är utmaningar för framtidens gruvor.

Bergforskdagarna samlar studenter, industri, forskare och organisationer med intresse i gruvbranschen. Diskussioner och mingel varvades med föredrag och framgångsrika studenter uppmärksammades med stipendier.

– Bergforskdagarna är ett mycket bra tillfälle för forskare, industri, studenter och samhällsaktörer att mötas kring framtidsfrågor för branschen, säger Sabine Mayer, Vd för stiftelsen Bergforsk.

Det var tioårsjubileum för Bergforskdagarna i år och föredragshållarna kom från mycket varierande branscher. Bland annat gav flygindustrin exempel på hur de arbetar med logistiklösningar. Automation, samhällspåverkan och innovationer är andra exempel på områden som berördes och engagerade.

Barbara Kern fick Bergforsk stipendie för bästa Examensarbete, Jan Stener för bästa Licentiatavhandling och Sara Chlot uppmärksammades för 2013 års bästa Doktorsavhandling. Samtliga från Luleå tekniska universitet och Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Presentationerna och mer om Bergforsk hittar du i länk nedan.

Vd för stiftelsen Bergforsk

Sabine Mayer

Mayer, Sabine - Projektledare

Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492428
Rum: F739 - Luleå»