Hoppa till innehållet
20221201_123129(0).jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Produktionsutveckling

Effektiv, konkurrenskraftig produktion kräver ständig utveckling. Vi arbetar med industriell laserteknik som i grunden skapar nya möjligheter till förnyelse av produktionsprocesser inom t.ex. verkstads-, elektronik- och medicinsk industri.
Lasertekniken är en nyckelteknologi för framtiden!

Våra kärnaktiviteter är:
- forskning inom området laserbearbetning med tyngdpunkt på lasersvetsning
- utbildningar inom området produktionsteknik.

Vi utför också gärna både korta och långsiktiga forsknings- och utvecklingsuppdrag åt industrin.

Vårt mål är att bli världsledande inom vårt forskningsområde och hålla hög internationell status inom utbildningen.

Forskningen bedrivs i både nationella och europeiska projekt och genomförs av kvalificerade seniorforskare, forskarstuderande och industridoktorander.

Vi samarbetar med de främsta universiteten och forskningsinstituten i världen inom laserteknik.

Utbildning sker både inom grund- och forskarutbildning, samt även med kurser inriktade mot externa deltagare.

Kontakt

Professor Alexander Kaplan, ämnesföreträdare
Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Hans_Engström
Till minne av Hans Engström

Vår tidigare kollega Hans Engström har plötsligt lämnat oss. Vi kommer minnas Hans som en uppskattad kollega och en stor inspirationskälla.

Jan Frostevarg med de första "testkuberna" från den nya 3D-printern.	 Foto: Simon Eliasson
Framtidens tillverkning i fokus

Företag inom tillverkningsindustrin i Nordkalotten och nordvästra Ryssland får nu möjlighet till hjälp att ställa om till produktion via 3D-printning. Det via projektet I2P. – Det här är ett helt nytt sätt att tänka kring produktion, säger Jan Frostevarg, projektledare.

EU-projekt utvecklar 3D-tillverkning

Luleå tekniska universitet leder EU-projektet SAMOA där forskare i nära samarbete med industrin ska utveckla och skala upp additiv tillverkning, med hjälp av bland annat återvunnet aluminiummaterial. Prototyper i flera branscher kommer att utvecklas och en ny återvinningsstrategi ska minska materialbehovet med hälften.