Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Produktionsutveckling

Effektiv, konkurrenskraftig produktion kräver ständig utveckling. Vi arbetar med industriell laserteknik som i grunden skapar nya möjligheter till förnyelse av produktionsprocesser inom t.ex. verkstads-, elektronik- och medicinsk industri.
Lasertekniken är en nyckelteknologi för framtiden!

Våra kärnaktiviteter är:
- forskning inom området laserbearbetning med tyngdpunkt på lasersvetsning
- utbildningar inom området produktionsteknik.

Vi utför också gärna både korta och långsiktiga forsknings- och utvecklingsuppdrag åt industrin.

Vårt mål är att bli världsledande inom vårt forskningsområde och hålla hög internationell status inom utbildningen.

Forskningen bedrivs i både nationella och europeiska projekt och genomförs av kvalificerade seniorforskare, forskarstuderande och industridoktorander.

Vi samarbetar med de främsta universiteten och forskningsinstituten i världen inom laserteknik.

Utbildning sker både inom grund- och forskarutbildning, samt även med kurser inriktade mot externa deltagare.

Kontakt

Professor Alexander Kaplan, ämnesföreträdare
Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik