Hoppa till innehållet
addifab
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

ADDIFAB - Den additiva digitalstödda idéfabriken 4.0

Publicerad: 27 november 2020

ADDIFAB projektet syftar till att initiera eller öka exporten för tillverkande små och medelstora företag.

(SMF) i Övre Norrland genom att påbörja en omställning till Industri 4.0, särskilt genom att öka deras kunskap om, och förmåga att implementera moderna hållbara digitaliserade produktionstekniker, specifikt additiv tillverkning (3D-printing, AM) av metalliska produkter. 

Projektet kommer utgå från stöd av åtta pilotföretag med varierande grad av export idag och sedan sprida erhållen kunskap och lärdomar vidare till andra SMF i regionen. Projektet gör en nulägesanalys för pilotföretagen och deras potentiella exportmarknader, identifierar kundbehov för nya produkter och analyserar dem ur ett affärsmässigt och tekniskt perspektiv. Demonstratorprodukter kommer att skrivas ut i projektet, testas, och dokumenteras med digitaliseringsparametrar och kostnadskalkyl. 

 

ADDIFAB-projektet är ett strukturfondsprojekts med finansiering från Tillväxtverket, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Skellefteå