Hoppa till innehållet
Cinema frontbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

CINEMA - Towards circular economy via ecodesign and sustainable remanufacturing

Publicerad: 10 december 2018

Projektet ska stärka regionens näringsliv och öka den gränsöverskridande handeln, exporten och internationaliseringen hos regionens SMF med hjälp av de nya affärsmöjligheter som en cirkulär ekonomi ger möjlighet till.
Genom att identifiera produkter som har stor potential för eco-design, utveckla cirkulära affärsmodeller och nyttja avancerade additiva tillverkningsprocesser i olika fallstudier ska projektet demonstrera möjligheter för återtillverkning som i sin tur ska bidra till en ökad andel företag som exporterar cirkulära produkter.

interreg_nord_2016_swe_color.jpg
Region Norrbotten logga

Projektet ska bidra till att de återtillverkningsprocesser, tjänster och produkter som utvecklas efter projektet kan tillämpas i företagens produktion så att:
- Antalet innovativa företag som jobbar med cirkulär ekonomi ökar
- Exporten och internationaliseringen hos regionens små och medelstora företag ökar
- Företagens produktion effektiviseras och konkurrenskraften förbättras
- Åtgången av energi och råmaterial i produktionen minskar

Den så kallade ”producera-använd-släng” modellen är vanlig praxis i små och medelstora företag som ännu inte börjat tillämpa miljövänliga och hållbara metoder. I stora företag däremot är en hållbar utveckling förknippade med företagets värderingar, metoder och anseende. En del inom cirkulär ekonomi är återtillverkning som innebär en industriell process där förbrukade produkter eller komponenter återställs så de blir som nya. Genom återtillverkning kan man spara resurser, råmaterial och energi samt arbete som satsas på produkten.

De metoder som används idag för återtillverkning innebär att den slitna komponentens ursprungliga dimensioner återställs genom att lägga till material på det slitna området. Detta göra i dagsläget ofta manuellt med traditionella bågsvetsprocesser där värmetillförseln till produkten är stor, produktiviteten låg och kvalitén ojämn. Genom att använda mer utvecklade metoder, såsom laserytbeläggning, CMT-ytbeläggning och automatisering kan man öka kvalitén och produktiviteten i återtillverkningen avsevärt.

Inom den tunga industrin finns det ett önskemål om att övergå från ”producera, använd och släng” konceptet till en mer cirkulär ekonomi där material och komponenter återtillverkas med additativa metoder. Ett paradigmskifte kommer därmed att ske och för att det ska vara möjligt behövs specialiserade SMF som sköter återtillverkningen åt basindustrin med hjälp av nya ytbehandlingsteknologier. Eftersom det handlar om nya metoder krävs utvecklingsarbete, tester, demonstrationer och simulering för att bevisa att metoderna gynnar både SMF och basindustrin. I många fall måste helt nya affärsmodeller utvecklas för att övergången till cirkulär ekonomi ska vara möjlig. De SMF som väljer att övergå till cirkulär ekonomi måste specialisera sig på en viss ytbehandlingsmetod med anledning av stora investeringar i utvecklingsarbete och maskinpark. Genom projektet får deltagande företag förbättrad kunskap om möjligheter och metoder för att reparera och återtillverka komponenter på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektet riktar sig till målgruppen SMF som är OEM-tillverkare samt utomstående tjänsteleverantörer inom metall- och processindustrin, energiindustrin, gruv- och träförädlingsindustrin samt transportindustrin.

Centria AMK och Tammerfors universitet har erfarenhet inom forskning och utveckling av olika och beläggningsmetoder och LTU har erfarenhet av laserbearbetningsmetoder. Genom projektet kommer därmed kunskap som inte finns i ett enskilt land att sammanfogas i ett gränsregionalt samarbete.

 

Kontakt:
Jesper Sundqvist, Universitetslektor

Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492596
E-post: jesper.sundqvist@ltu.se