Hoppa till innehållet

STIFFCRANK

Publicerad: 16 oktober 2017

LTU deltar i STIFFCRANK, ett europeiskt projekt för att utveckla en ny laserbaserad ytmetodik för förbättrad utmattningsstyrka hos vevaxlar i bilindustrin

Projektets innehåll

STIFFCRANK-projektet syftar till att utveckla en ny laserbaserad ythärdnings (LSH) -metodik för förbättrad utmattningsbeständighet genom att generera homogena och förutsägbara ythärdade skikt i mikrolegerade och legerade stål.

För att uppnå detta mål krävs bättre förståelse för sambandet mellan fördelningen av restspänningar  under ytan och den resulterande mikrostrukturen efter laserhärdning med avseende på den resulterande utmattningsstyrkan som krävs hos prover och vevaxelkomponenter.

Som ett resultat kommer tydliga riktlinjer för hur man optimerar utmattningsstyrkan hos tekniska komponenter som utsätts för höga cykliska belastningsförhållanden att skapas som visar hur produktutvecklingen och produktionsprocessen kan optimeras. Dessa kommer att tillämpas direkt för ytterligare forskning för att optimera stålkvaliteter och LSH-metoder med avseende på utmattning.

På kort sikt kommer resultaten att påverka företag från sektorer som bil- och maskinindustrin och även offshore / land och kraftenergi som gäller för mikrolegerade stål och där utmattning är ett viktigt villkor för säker och längre hållbarhet för produkter.

LTU:s del

LTU kommer att utföra laserhärdningsexperiment av de valda stålkvaliteterna med fokus på strålformning för att variera värmfördelningen i materialet. Analys av den resulterande hårdheten hos de behandlade ytorna och mikrostrukturen kommer att leda till en omfattnade kunskapshöjning och förbättrade parametrar för ythärdning. Tillsammans med AIMEN kommer LTU att modellera värmetillförseln och mikrostrukturen med hjälp av FEM-metoder för att designa diffraktiva optiska element för förbättrad värmetillförsel under härdning.

Konsortium

Konsortiet leds av AIMEN ( Asociacion de Investigacion metalúrgica del Noroeste ), ES . Sidenor Investigación y Desarrollo SA, ES ansvarar för valet och leveransen av stål under projektet och för mikrostrukturell och mekanisk utvärdering av stål före applicering av någon ytbehandling. Luleå tekniska universitet ansvarar för avancerad laserhärdning med hjälp av specifika tekniker och simuleringsaktiviteter för bestämning av laserstrålens optimala strålform. Kassel universitet är ansvarig för att mäta den kvarvarande spänningsprofilen under ytan av laserhärdade prover och vevaxlar. De karakteristiska egenskaperna hos hårdheten i förhållande till restspänningsprofilen, mikrostrukturen och restspänningsfördelningen kommer att undersökas.

STIFFCRANK har en budget på 1,7 miljoner euro och kommer att pågå tre och ett halvt år. Projektet har fått finansiering från Europeiska kommissionen genom Kol- och stålforskningsfonden enligt bidragsavtal nr 754155.

STIFFCRANK.PNG