Välkommen till den 18:e NOLAMP konferensen

24:e till 26:e augusti 2021 i Luleå

På uppdrag av den nordiska lasergemenskapen och Luleå tekniska universitet är det vårt stora nöje att bjuda in dig till den 18: e NOLAMP-konferensen.

Den första konferensen om nordisk lasermaterialbehandling, NOLAMP, hölls i Oslo 1987. Då var lasermaterialbearbetning ett relativt nytt och revolutionerande sätt att tillverka produkter med hög kvalitet och hög effektivitet. Laserforskningen i de nordiska länderna var då banbrytande ålder och entusiasmen bland forskarna för de nya möjligheterna var oöverträffad. Avsikten med att skapa denna konferens, som ursprungligen föreslogs av Dr. Bernt Thorstensen vid SI i Oslo (Norge), var att skapa ett fördelaktigt kunskapsutbyte och samarbete mellan nordiska laserforskare.

NOLAMP avsåg också att skapa ett forum för unga forskare för att kunna presentera pågående arbeten och att etablera kontakter både inom det vetenskapliga samfundet och inom industrin.

Sedan dess har dessa konferenser (varannat år) uppfyllt sina avsikter och är en bra mötesplats för forskning och industri som är involverad i laserteknik i de nordiska länderna.

NOLAMP-konferensen har också expanderat avsevärt och lockar nu människor från hela Europa. NOLAMP arrangeras nu för fjärde gången i Sverige och den här gången kommer det att hållas i Luleå i norra delen av Sverige. Vi hoppas förutom akademi även få ett starkt deltagande från industrin som presenterar industriellt FoU-arbete och nya applikationer, vilket då gör denna konferens särskilt framgångsrik.

Alexander Kaplan

Konferensvärd

Jan Frostevarg

Nationella organisationskommitten