Hoppa till innehållet

Framtidens tillverkning i fokus

Publicerad: 3 februari 2020

Företag inom tillverkningsindustrin i Nordkalotten och nordvästra Ryssland får nu möjlighet till hjälp att ställa om till produktion via 3D-printning. Det via projektet I2P.
– Det här är ett helt nytt sätt att tänka kring produktion, säger Jan Frostevarg, projektledare.

Projektet är ett samarbete mellan universiteten i Luleå, Oulo, Finland, Tromsö, Norge och Arkhangelsk, Ryssland. Det är en fortsättning på projektet ”C3TS” där samma aktörer fick medel för att sprida kunskap om den nya tillverkningsmetoden.

Stötta näringslivet

Det nya projektet går in i en mer konkret fas, där en nyligen installerad 3D-printer för metall på Luleå tekniska universitet har en viktig roll att spela.
– Tanken är att vi ska informera företag i regionen och hjälpa dem komma igång med det här sättet att tillverka. I vissa branscher kan det vara helt avgörande för långsiktig konkurrenskraft, säger Jan Frostevarg, projektledare. 
Företagen kommer ha möjlighet att få stöd genom hela processen, från design till färdig print, och förhoppningen är att på det sättet bidra till en snabbare omställning i tillverkningsindustrin.
Printern, den enda av sitt slag norr om Sandvik och Östersund, kostade drygt 2,5 miljoner kronor.

Additiv tillverkning

3D-printning i metall som tillverkningsmetod innebär ett radikalt annorlunda sätt att se på tillverkning och kallas av många för ”framtidens tillverkning”.
– Istället för att som i konventionell tillverkning ta bort material, exempelvis borra och fräsa, så lägger man här till material. Det ger en mer effektiv tillverkning, och kan till exempel leda till mindre materialåtgång, lättare komponenter, utökad funktionalitet och mindre montering, säger Jan Frostevarg.
Enligt honom är tillverkningsmetoden är ett kraftfullt komplement till annan tillverkning och passar utmärkt för företag som tillverkar komplexa och dyra produkter i små serier.
– Med som samarbetspart är Mekinor, tillsammans ska vi hitta tillämpningar där det är särskilt lönsamt att använda 3D-printning. Vi har sedan tidigare kontakt med exempelvis Tooltech i Töre, ett företag som tillverkar verktyg för industrin och är idealiskt för den här tillverkningsmetoden. Det är precis den typen av företag vi hoppas nå fler av, säger Jan Frostevarg.

Kan göra stor skillnad

– Det här har varit stort i forskarvärlden länge, och det finns en del stora företag som investerat mycket i tekniken, exempelvis Siemens Turbomachinery och Sandvik Coromant, men övriga tillverkningsindustrin ligger efter, säger Jan Frostevarg.
Skälen är enligt Frostevarg framförallt höga investeringskostnader, men också kunskapsbrist och invanda sätt att arbeta.
– Det kan vara svårt att snabbt se möjliga applikationer där en övergång till 3D-printning verkligen kan göra skillnad, säger Jan Frostevarg.

Förhoppningen är att företagen ska märka att det faktiskt kan göra stor skillnad för den egna tillverkningen.
– Det hade varit jättekul om vi kunde hjälpa något företag så att de faktiskt kommer igång med produktion, säger Jan Frostevarg.

Projektet inleddes i slutet av 2019 och pågår tre år framöver med en budget på cirka 10 miljoner kronor. Huvudfinansiär är EU via Kolarctic.

Jan Frostevarg

Jan Frostevarg, Biträdande professor

Telefon: 0920-491675
Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik