Hoppa till innehållet
037 Javier Lamas (4).jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Javier Lamas - ny laserlicentiat

Publicerad: 14 april 2015

Javier Lamas har avlagt licentiatexamen med avhandlingen ”Analysis of Laser Hybrid Welding Experiments”. Javier Lamas är gästforskare och doktorand på distans vid Avdelningen för Produkt-och produktionsutveckling och har sin hemvist på Centro Tecnoloxico do Naval Galego, Ferrol 15590 (A Coruña), Spanien.

Avhandlingen är fokuserad på betydelsen av fogars geometriska toleranser på svetskvaliten vid laserhybridsvetsning. Tre vanligt förekommande och kritiska geometriska aspekter på fogar har identifierats, nämligen variationer i spaltbredd, vertikal ”mis-match” samt fogens vertikala position i förhållande till laserstråle och ljusbåge. Systematiska experiment har genomförts för att undersöka hur respektive avvikelse påverkar svetskvaliteten och tröskeln för att uppnå stabilitet i processen. Systematisk filmning med höghastighetsvideo och mätning av ytor med lasertriangulering och statistiska analyser har använts. Metodiken baseras på observationer, mätningar, automatisk detektering och beräkning av fundamentala fogegenskaper som svetsdiken, svetsråge, samt smältpölens längd och bredd.

 

Sammantaget så ger avhandlingens tre publikationer en teoretisk beskrivning av laserhybridsvetsars beteende och svetskvalitet beroende på ingående fogtoleranser. Från detta har slutsatser och praktiska anvisningar för laserhybridsvetsning utarbetats.