Hoppa till innehållet
Jetro  lic beskuren 2.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jetro Pocorni licentiat i laserskärning

Publicerad: 19 januari 2016

Jetro Pocorni avlade licentiatexamen med sin avhandling “Experimental and Theoretical Investigation of the Laser Cutting Process” vid LTU den 11 december 2015.

Avhandlingen handlar om experimentella studier av laserskärningsprocesen med teoretiska och praktiska diskussioner av resultaten och består av tre artiklar som var och en handlar om olika aspekter på laserskärning.

CO2- och fiberlaser jämförda – resultat i en databas

I avhandlingens första del så jämför Jetro CO2-och fiberlaser med hjälp av en egen definition av skäreffektivitet, vilken beräknas som den area av skärsnittet som skapas per Joule tillförd laserenergi. Här har Jetro undersökt hur olika material, materialtjocklekar, laservåglängd och lasereffekt påverkar effektiviteten i skärprocessen när man skär med en industriell Bystronic laserskärmaskin. Resultaten has samlats och utvärderas från en databas med 103 optimerade prover. Databasen innehåller bl.a. bilder av snittbredder, grader, SEM-bilder och optiska profilmätningar av ytjämnheten i lasersnittet.

 

Ny experimentell teknik för att filma skärfronten

I den andra artikeln så har skärfronten filmats med höghastighetsvideo för att ge information om smältans flöde i skärfronten. Jetro har här utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att filma skärfronten med standard skärparametrar. Resultaten antyder att skärfronten uppvisar vågor, avsatser som är täckta av en tunn smältfilm, när man skär 10 mm rostfritt stål med fiberlaser och nitrogen.

 

Håltagning studerad

I den en tredje delen har Jetro studerat processen när skärprocessen startar, vilket kallas piercing. Två fundamentala aspekter på piercing processen är hur lång tid det tar att komma igenom materialet och hur brett starthålet blir. Om detta inte är bredare än skärspalten så kan materialet börja skäras längs skärlinjen. En höghastighets videokamera har här använts för att studera tiden för piercingprocessen och interaktionen mellan laserstrålen och materialet.

 

Diskutant vid licentiatseminariet var Dr Ali Kahn, The Welding Institute (TWI Ltd), Cambridge, England.

 

Jetro Pocorni kommer att fortsätta sina studier och kommer att ta sin doktorsexamen i slutet av 2017.