Hoppa till innehållet
Alexander Kaplan
Alexander Kaplan leder projektet Forum för Industriell Framtid Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lasersvetsning stärker svensk verkstadsindustri

Publicerad: 7 mars 2012

Svensk verkstadsindustri kan öka sin konkurrenskraft med hjälp av ny teknik som lasersvetsning, nya IT-lösningar och nya arbetssätt. Olika framgångsrika möjligheter att stärka verkstadsindustrin har utvecklats och testats av 20 svenska och finska verkstadsföretag i samarbete med forskare från LTU och Uleåborgs universitet.

 

Verkstadsindustrin står idag för en stor del av svensk export. För att stå starka i konkurrensen och samarbetet med länder som Kina är en uthållig utveckling av industrin nödvändig.  

 

  • Forum för Industriell Framtid, FIF, var ett projekt där verkstadsföretagen fick en unik chans att i lugn och ro få diskutera väsentliga uthålliga utvecklingsmöjligheter, säger professor Alexander Kaplan, Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling.

 

De 20 små- och medelstora verkstadsföretagen fick möjligheten att identifiera utvecklingsbehov och hur tillverkningen kan optimeras, t ex  med hjälp av lasersvetsning, distanskommunikation eller nya arbetssätt. Nya idéer som kom fram har testats.

Svetsning är en komplex process där kraven på produktsäkerhet är höga. Med lasersvetsning kan nya material med ökad hållfasthet svetsas, med hög hastighet och precision. Vid LTU finns en unik samlad kompetens inom området svetsning/lasersvetsning. Forskningen omfattar allt från hållfasthet av svetsade produkter till precision i svetsprocessen och hur införandet av ny svetsutrustning är beroende av arbetssätt och kompetens. Ny forskning runt hur kolnanorör-tråd kan lasersvetsas in i metall för att förbättra dess mekaniska egenskaper, är ett exempel på innovativa angreppssätt.

 

  • Intresset för lasersvetsning är stort och idag finns mycket bra forskning inom området som förhoppningsvis kan nyttjas ännu bättre ute i industrin, säger Alexander Kaplan.

För mera information om FIF-projektet: Se Projektarkiv

Text: Åsa Svedjeholm