Ingemar Eriksson är glad och nöjd efter att ha avlagt sin licexamen

Licentiatexamen av Ingemar Eriksson

I juni presenterade Ingemar Eriksson sin Licentiatavhandling. Titeln ”Optical Monitoring and Analysis of Laser Welding” avslöjar att forskningen handlar om optisk övervakning och analys av laser svetsning.
Den röda tråden har varit användningen av höghastighetskameror för att se hur lasersvetsning ser ut i verkligheten.

Ytstruktur i nyckelhålet filmad

Ett exempel på forskningen är användningen av en Photron SA-1 kamera som i 180,000 bilder per sekund fångade bilder från laser svetsning. Genom att zooma in på nyckelhålets framkant kunde ytstrukturen inuti nyckelhålet avbildas. På videofilmerna går det tydligt se att ett kontinuerligt neråtgående flöde på nyckelhålets framkant när man svetsar vid lite högre hastighet. Genom en egenutvecklad algoritm kunde flödeshastigheten mätas och analyseras och det visar sig att flödet på nyckelhålets front är proportionell mot laser effekten.

Avhandlingen i sin helhet finns att ladda ner via nedanstående länk: