Hoppa till innehållet
Minhaj Alam
Minhaj Alam "spikar" sin avhandling "Laser Welding and Cladding: The Effects of Defects on Fatigue Behavior" på LTU:s bibliotek. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Minhaj Alam ny doktor i laserteknik

Publicerad: 17 december 2012

Minhaj Alam försvarade framgångsrikt sin avhandling "Laser Welding and Cladding: The Effects of Defects on Fatigue Behavior" vid disputationen den 7:e december.

Fokus på svetsdefekter

Avhandlingen fokuserar på svetsfel i laserbearbetat material för lasersvetsning, laserhybrid bågsvetsning och laserpåsvetsning och deras inverkan på utmattningslivslängden hos komponenter. Minhaj har studerat komponentegenskaper  med särskild tonvikt på ytgeometrin på makro-och mikronivå , samt defekter i svets och påsvetsar. Inverkan av dessa defekter på utmattningslivslängd analyserades med,  nominell och effektiv  "notch stress method" , utmattningslivslängd med linjär elastisk brottmekanik (LEFM), utmattningsprovning, metallurgisk analys, fraktografi, elastisk och elastisk-plastisk Finit  Element Analys (FEA ). En förenklad Computational Fluid Dynamics (CFD) analys utfördes också för att bättre förstå uppkomsten av svetsdiken under svetsprocessen.

Det främsta målet är att få en förståelse för hur defekter i lasersvetsar och laserpåsvetsade ytor inverkar  på utmattninghållfastheten i komponenter.

Minhaj Alam och betygsnämden efter disputationen
Betygsnämden vid Minhaj Alams disputation. Fr.v.: Prof. Jens K. Kristensen,Denmarks Technical University, Prof. Hee-Seon Bang, Chusan University, Dr. Minhaj Alam, Prof. Antti Salminen, Lappeenranta University of Technology, Prof. Stewart Williams(opponent), Cranfield University, Prof Alexander Kaplan, Luleå University of Technology (superviser)