Hoppa till innehållet

RobIn - Robust in-process joint finding

Publicerad: 20 januari 2015

"RobIn- Robust-In-process Joint Finding" är ett samverkansprojekt mellan industri och högskolor/institut i Sverige med syfte att utveckla fogsökning och fogföljning vid lasersvetsning. Projektet fokuserar på utmaningen att hitta fogen även när den knappt är synlig för blotta ögat. Detta är t.ex. fallet vid svetsning av stumfogar där fogytorna är maskinbearbetade.

Mål

Målet är att utveckla ett beröringsfritt, tillförlitligt och robust sensorsystem för avancerad fogdetektering vid lasersvetsning som ska klara en tuff omgivning. Projektet kommer också att skapa ett nätverk av forskningsorganisationer, utrustningsleverantör och lasersvetsande tillverkare där krävande industriella applikationer och behov av utvecklingsinsatser kan diskuteras, av betydelse för svensk konkurrenskraft.

Genomförande

I projektet ska ett innovativt sensorsystem utvecklas, integreras och noggrannt utprovas. Tillverkare delar det starka behovet av robusthet i produktion och projektet förväntas resultera i avsevärd besparing av tid i svetscellen samt förbättrad svetskvalitet, vilket kommer att förenkla införandet av nya produkter.-

Arbetet genomförs i arbetspaket med insatser från projektdeltagare inom tillverkningsindustrin, GKN Aerospace Systems, Siemens Industrial Turbomachinary och Brogren Industries, samt Permanova Lasersystem. Tre  forskningsorganisationer, Högskolan Väst, Luleå tekniska universitet och Swerea KIMAB deltar i projektet

Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av Swerea KIMAB AB.

Kontaktperson vid LTU: Greger Wiklund (greger.wiklund@ltu.se)