Hoppa till innehållet
Produktion2030_workshop.jpg

Workshop inom Produktion2030 hölls i Luleå

Publicerad: 5 juni 2014

Produktion2030 är namnet på ett Strategiskt Innovationsprogram (SIP). Visionen för detta program är att Sverige är 2030 ska vara ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion

Inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 finns 6 styrkeområden:
 
1. Hållbar  och resurseffektiv produktion
2. Flexibla tillverkningsprocesser
3. Virtuell produktionsutveckling och simulering
4. Människan i produktionssystemet
5. Produkt- och produktionstjänster
6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling
 
Inom dessa sex styrkeområden arbetar sex tillhörande expertgrupper där Magnus Karlberg (Luleå tekniska universitet) och Kristina Wärmefjord (Chalmers) koordinerar styrkeområde 6.

Under tisdagen den 3/6 2014 genomfördes en workshop inom detta styrkeområde med syfte att diskutera konsekvenser och effekter kopplat till framtidsscenarier som tidigare har tagits fram. Arbetet fortsätter nu med att rapportera utfallet bl.a. från denna workshop som blir ett viktigt underlag till kommande utlysningar inom Produktion2030.

– Det var en mycket lyckad dag med en givande workshop där alla deltagare bidrog till ett bra resultat, säger koordinator Magnus Karlberg, LTU.