Workshop lasersvetsning

Lasersvetsning ger användarna möjlighet till innovativa konstruktionslösningar. Lasersvetsprocessen är snabb, precis och ger liten värmetillförsel. Detta kan omsättas i ekonomiska och tekniska fördelar genom rationell och flexibel produktion med hög kvalitet.

Svetsning med 15 kW fiberlaser

 Den 17 november genomförde vi en workshop inom projektet IndLas där deltagarna fick en teoretisk genomgång av lasersvetsprocessen och dess möjligheter. Under eftermiddagen arbetade man i laserlaboratoriet med att praktiskt förkovra sig inom lasersvetsning. Bl.a. svetsade man olika fogtyper och material. Man använde då LTU´s 15 kW fiberlaser som ger möjlighet att svetsa upp till 20 mm tjockt material med 1-2 m/min. Lasern är en av de kraftfullaste i världen i sitt slag.