Hoppa till innehållet
Laserhybridsvetsning_.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Äldre genomförda projekt

Publicerad: 21 december 2016

FATLASE - Fatigue durability of laser clad components

Projektet FATLASE syftade till att utveckla laserpåsvetsning och att undersöka utmattningsegenskaper hos laserpåsvetsade ytor. Projektet finansierades via INTERREG IVA Nord.

Projekt partners:  Tampere University of Technology (TUT), Luleå University of Technology (LTU), Technology Centre KETEK Ltd. and CENTRIA research unit of the Central Ostrobothnia Polytechnic 

Kontaktperson: Alexander Kaplan

EVC - Effektiva Värdekedjor för framtagning av premiumprodukter

Projektet har syftat till att utveckla effektiva värdekedjor i två svenska tillverkande företagskonsortier för förbättrad ekologisk och ekonomisk konkurrenskraft med stöd av en generaliserbar, innovativ samarbetsplattform.

Deltagare: LTU, Chalmers, Gestamp Hardtech AB, Getinge Sterilization AB, AB Furhoffs Rostfria, CEPA Steeltech AB

Finansiering:  VINNOVA Utmaninigsdriven Innovation

Kontaktperson: Alexander Kaplan

 

IndLas - Industriell laserteknik för ökad konkurrenskraft hos tillverkande företag i Norr- och Västerbotten.

IndLas bidragit till en ökad kunskap hos deltagande företag om laserbearbetning med dess möjligheter och begränsningar. De kan därmed i framtiden lättare fortsätta att utröna laserteknikens möjligheter för sina nuvarande och framtida produkter och lättare och snabbare kunna fatta beslut om ev. investeringar i tekniken. På sikt kommer IndLas att bidra till ökad konkurrenskraft i de företag som investerar i laserteknik i sin produktion.

Sju workshops och tre seminarier har spridit kunskap om laserbearbetningsteknik till de 15 företag som deltagit i projektets nätverk, samt inom området Mångfald/Jämställdhet/Integration. Tre laserprocesser har vidareutvecklats och sju ”papers” har publicerats i internationella konferenser och tidskrifter som ett resultat av detta arbete.

IndLas.se

 

ACCESSWELD

Projektet hade som mål att locka fler elever i Europa till svetsutbildningar liknande de som numera finns vid svenska gymnasier. ACCESSWELD var ett Leonardo da Vinci projekt samfinansierat av EU-kommisionens program för livslångt lärande

ACCESSWELD.net

 

Fiber Tube Advanced

Både kvalitet och produktivitet vid tillverkning av rostfria rör har stor potential att förbättras genom avancerad fiberlaserbearbetning. Fiberlasertillämpningarna behöver dock utvecklas, instabilitetsfenomen måste bemästras och process- och applikationsteknik utvecklas. Genom innovativa metoder som höghastighetsfilmning, teoretisk analys och generaliserbar dokumentation har svets- och skärprocessen undersökas och utvecklats för olika rörtillämpningar.

 

Laserhybridsvetsning av lastbilskomponenter med 15 kW fiberlaser

Laserhybridsvetsning, en kombination av lasersvetsning och MIG/MAG-svetsning, har utvärderas för fyra applikationer av lastbilskomponenter. Det långsiktiga målet är att ersätta MAG-svetsning och UP-svetsning för att få bättre produktivitet. LTU:s nya 15 kW fiberlaser har använts och undersökts i projektet. Höghastighetsfilmning och överföring av kunskap från en applikation till en annan har använts som utmanande vetenskapliga metoder. Projektet genomfördes i samarbete med Ferruform AB och delfinansierades av Norrbottens Forskningsråd.

 

Production Cyber College (ProCyCo)

Det huvudsakliga målet med projektet är att förbättra kvaliteten på undervisning och utbildning inom produktionsteknik genom internationellt samarbete och genom innovativa IKT-baserade e-lärande metoder som CyberLab metoden.

 

HYBRIGHT

I projektet har simulering och testning av mekaniska egenskaper hos lasersvetsar utförts för att utveckla  allmänna, gemensamma riktlinjer för konstruktion.

 

LOST

I projektet har en kunskapsplattform för svetsning av lättviktskonstruktioner i höghållfast stål utvecklats. Framförallt har  laserhybridsvetsning tillämpats.

 

DATLAS

I projektet har processövervakning av lasersvetsning studerats och utvecklats genom ett antal företagsspecifika svetscase och höghastighetsfilmning. Även simulering processövervakningsignaler har utförts.

DATLAS.se

 

NORHYB

Nordiskt industriellt nätverk för laserhybridsvetsning.

 

CyberLab

Distanslaborationer med hjälp av en interaktiv ergonomisk videokonferens (EU)

Cyberlab

 

SLC - Svenska Laser Center

Planeringsfasen för ett laser kompetenscentrum

 

Hybrid laser-MIG-svetsning av lastbilskomponenter

Experimentella och teoretiska undersökningar av laserhybridsvetsning av tjockväggiga konstruktioner.

 

ISSEA

Lasersvetsning av fjädring-styrning moduler i fordon (EU).

 

MESIMA - Tillverkning och Enterprise simulering och modellering Arena

Webb-guidad undervisning av tillverkningssimulering (EU)

 

Buller och vibrationer i höghastighets bearbetningssystem

Utredning av det akustiska beteendet under bearbetning med avseende på systemkomponenter.

 

Modellbaserad automatisering av laserbearbetning med robot

Samarbete med kinesiska vetenskapsakademin, Beijing, angående robotiserad laserbearbetning.

 

Rengöring av metall artefakter med hjälp av pulsad laser

Ytor av historiska, kulturella artefakter kan befrias från rost genom bearbetning med pulsad laser.

 

Optimerad behandling av tjockväggiga konstruktioner av höghållfast stål

Hybrid laser-MIG-svetsning av höghållfasta stål för 10 olika industriella applikationer.

 

EMF

EU-projekt om verktyg och verktygstillverkning av laminerade verktyg, där de olika lagren sammanfogas genom lasersvetsning.

 

VIRTUELA

Den virtuella EuroLaser Laboratoriet: EU-projekt för utveckling av virtuella laborationer - Luleå TU och Liverpool U utveckla programvara för laserbehandling.  Samverkansmekanismer för pulsad strålning från Nd: YAG-laser vid olika våglängder (266 nm, 532 nm, 1 064 nm) med olika typer av metaller, keramer och polymerer utreds.

 

AHEAD

EU-projekt om utvecklingen av flygkomponenter - Luleå TU optimerar höghastighetsbearbetning av en vinges bärverkselement. Högpresterande kolvringar för stora framtida marina motorer: Experimentell utveckling och matematisk modellering av laserbeklädnad av kolvringar.

 

NORLAS

Skapande av en gemensam nordisk hemsida för laser och materialbearbetning  med nationella webbplatser.