Hoppa till innehållet

PROLAS - Process Optimization of Laser Welding and Fatigue Behaviour of High Strength Steels

Publicerad: 21 december 2016

Projektet PROLAS inriktade sig mot lasersvetsning, med särskilt fokus på

(i) svetskvalitet, (ii) jämförelse mellan de två nya typerna av högeffektlasrar; fiber- och disk-lasrar, (iii) lasersvetsning av höghållfast stål, och (iv) utmattningsbeteende hos lasersvetsade produkter.

Projektet hade ett gränsöverskridande arbetssätt där en gemensam forskningsmiljö mellan två forskargrupper med kompletterande kompetens vid Luleå tekniska universitet, LTU, och University of Oulu, UO, utvecklades.

Huvudmålen för PROLAS var att

- utveckla lasersvetsteknik med hög kvalitet för höghållfasta stål genom att skapa ny kunskap och förståelse för lasersvetsprocessen för högeffekt fiber- och disklaser

- undersöka och dokumentera lasersvetsade fogars utmattningshållfasthet

- utveckla riktlinjer för kunna producera optimerade lasersvetsar i höghållfast material

- sprida och överföra lasersvetskunskap till regionens företag

- etablera en bas för ett fortsatt samarbete mellan UO och LTU

 

Det långsiktiga målet var att stärka konkurrenskraften hos tillverkande företag och att stärka lasersvetskunskapen i regionen.

De viktigaste resultaten som skapades för kunskapsspridning är en svetshandbok ”Introduktion till lasersvetsning”, på svenska och finska, som riktlinje för små och medelstora företag i regionen, en teknisk rapport för de finska svetsresultaten, ca 20 publikationer i vetenskapliga tidskrifter, ett antal presentationer och publikationer på internationella konferenser, åtminstone 6 gemensamma publikationer mellan LTU och UO, en doktorsavhandling och flera State-of-the-Art manuskript.

Alla ovan nämnda resultat har bidragit till utveckling av gemensam forskningsmiljö av hög kvalitet mellan LTU och OU.

Ytterligare beskrivning av verksamheten och resultaten i PROLAS finns i bifogade rapporter.

 

Deltagare: LTU, University of Oulu, företag i Norra Sverige och Finland

Finasiering: EU Intereg IV Nord

Projekttid: 2010-2014

Kontaktperson: Alexander Kaplan