Hoppa till innehållet
Varga fig 1_1.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

VarGa - Adaptive control of varying joint gap in LBW

Publicerad: 2 december 2016

Grundtanken är att utveckla lösningar för att säkerställa jämn svetsfogsgeometri och svetsegenskaper trots variationer i svetsfogens spalt och position genom att använda sensorer integrerat i lasersvetsoptiken i kombination med styrning av trådmatningshastighet och korrigeringar av robotens bana.

Projektidé och potential

Intresseområdet för VINNOVA projektet Varga är automatisering av lasersvetsning. Projektet avser att följa upp behoven av FoU som identifierats av konsortiet för Production2030 projektet Robin (Robust in-process joint finding (2014-05227)) som visas i Figur 1.1.

Huvudmål

De viktigaste målen, främst avsedda för lasersvetsning av stumfogar, är:

 Förbättra det utvecklade fogföljningssystemet till att bli  bli helt in-process styrd
 Utveckla processystemet för att också hantera varierande fogspalt.
 Kontrollera att de utvecklade bildbehandlingsalgoritmerna och kontrollsystemet resulterar i en jämn svetsgeometri och svetsegenskaper
 Integrering av belysning och vision baserade sensorer i en lasersvetsoptik
 Testa och visa att systemet är robust och tillförlitlig även i hård industrimiljö och att det fungerar både hos OEM och SME företag
 Visa att ledtiderna förkortas

Planerat upplägg och genomförande

Sättet att nå projektmålen är genom utveckling av ett innovativt kamerabaserat fogdetekteringssystem, integration i laserhuvud och noggrann utprovning. Arbete läggs upp i olika arbetspaket med insatser från projektdeltagare inom tillverkningsindustrin (GKN Aerospace Systems, Siemens Industrial Turbomachinary, Brogren Industries, Wugang Tailored Blanks och Northcone), utrustningsleverantör (Permanova Lasersystem), branschorganisation (Svetskommissionen) och forskningsorganisationer (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet och Swerea KIMAB).