Hoppa till innehållet

Förverkligandet av samiska rättigheter: Internationell jämförande forskning

Publicerad: 20 januari 2023

Finansiär: Finska regeringen

Forskarteam: Leena Heinämäki (Arktiskt center/Lapplands universitet, proj.ledare), Christina Allard (LTU), Stefan Kirchner (Lapplands universitet), Alexandra Xanthaki (Brunel universitet, London), Sanna Valkonen (Lapplands universitet), Ulf Mörkenstam (SU), Nigel Bankes (Universitetet i Calgary, Kanada), Jacinta Ruru (Otago universitet, Nya Zeeland), Jéremie Gilbert (Östra Londons universitet), Per Selle (Universitet i Bergen, Norge), Audra Simpson (Columbia universitet, New York), Laura Olsén (Lapplands universitet)

Avslutat december 2016