Hoppa till innehållet

Hållbar hushållsforskning lovordas

Publicerad: 26 mars 2015

Projektet, Hållbara Hushåll (SHARP), som var aktivt mellan åren 2003 till 2008 prisas rejält i Naturvårdsverkets utvärdering. Områden som lyfts fram särskilt är bland annat citeringsgraden och mängden kvalitativa vetenskapliga publiceringar.

– Vi är mycket glada över att vi får så höga betyg i utvärderingen. Det visar att programmet hållit en hög vetenskaplig nivå, och dettta stimulerar oss att jobba vidare med viktiga samhällsfrågor på miljöområdet, säger Patrik Söderholm, professor vid Luleå tekniska universitet.

Bidragit till lärdomar om miljöpolitik

Forskningsprogrammet SHARP undersökte hur miljöpolitiken griper in i hushållens vardag, vilka faktorer som styr hushållens miljöval och vilka lärdomar som utifrån detta kan dras för utformningen av framtida styrmedel. Patrik Söderholm menar att projektet bidragit till en rad generella samt konkreta lärdomar om miljöpolitikens utformning.

– En viktig lärdom var till exempel att förekomsten av sociala och personliga (moraliska) normer tillsammans med ekonomiska incitament spelar en stor roll för att förklara miljövänligt agerande på hushållsnivå. Samtidigt finns det tydliga gränser för hur mycket ett uttalat fokus på det individuella ansvaret kan åstadkomma i miljöanpassningen av samhället. Kollektiva åtgärder, exempelvis investeringar i stödjande infrastruktur, är därför nödvändiga.

Högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning

Luleå tekniska universitet ledde forskningsprogrammet och från universitetet deltog forskare från följande ämnen: nationalekonomi, statsvetenskap, teknikhistoria och rättsvetenskap. Även forskare från Linköpings universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet deltog i projektet.

– Jag tycker att denna utvärdering och vår roll i forskningen visar att Luleå tekniska universitet är ett viktigt centra för högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning om miljö, energi och naturresurser, säger Patrik Söderholm

Citat från utvärderingen

“SHARP, a team of researchers centered at Luleå Technical University produces highly recognized research. Results are very good with a number of prestigious publications that have received a very high recognition from colleagues. Team results are considered as Very Good.”

“SHARP reports a citation performance which is considered as Outstanding.”

Kontakt

Patrik Söderholm

Söderholm, Patrik - Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492078