Hoppa till innehållet
Maria Pettersson

Miljörättsprofessor är årets lärare

Publicerad: 28 maj 2018

Passion för sitt ämne, ett äkta engagemang och omtanke för studenterna, gjorde att Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, utsågs till årets lärare av Luleå studentkår.

Grattis Maria! Hur känns det att få en utmärkelse av det här laget? 

– Jag blev otroligt glad!

Kan du berätta kort om ditt forskningsområde? 

– Jag forskar inom miljö- och naturresursrätt och studerar till exempel rättsreglernas funktion i förhållande till exempelvis mineralutvinning eller utvecklingen av förnybar energi.

Hur gör du för att ta med dig forskningen i undervisningen på ett begripligt sätt? 

– Det beror naturligtvis på vilken nivå undervisningen ligger på, men jag försöker alltid skapa en tydlig bild av den aktuella kontexten, till exempel naturmiljön, så att undervisningen har något att ”landa i”.

Hur är du som lärare? 

– Jag uppfattas nog ofta som sträng och krävande, men jag brukar också få höra att jag är engagerad och intressant att lyssna på.

Vad är det roligaste med att undervisa?

– Att följa studenternas utveckling!

Vad vill du utveckla som lärare? 

– Mitt mål är alltid att studenterna ska nå sin fulla potential och jag försöker ständigt hitta ny vägar för att nå det målet.

Du utövar fullkontaktskarate. Är du lika tuff i klassrummet som på mattan? 

– Haha, jag är nog det. Fast utan fullkontakt.

 

Luleå studentkårs motivering till priset

Vinnaren av Luleå studentkårs pris Årets lärare är en kompetent professor vars passion för sitt ämne smittar av sig. Personen är engagerad föreläsare som väcker intresse hos studenterna. Efter varje lektion lämnar studenterna rummet med lite mer kunskap än de kom in med. De examinationer personen utformar stämmer väl överens med kursmålen. Tack vare det enorma stöd som och det engagemang studenterna upplever från denna lärare, kan vi i Luleå studentkårsutbildningsutskott med stolthet utnämna Maria Pettersson, tillhörande ämnet rättsvetenskap till Årets lärare 2017/2018.