Hoppa till innehållet
Foto: Linnea Lindberg
Vill man säkerställa att domstolarna även fortsättningsvis ska beakta vindkraftens positiva miljöeffekter behövs en lagändring menar Maria Pettersson och Kristina Ek, forskare på Luleå tekniska universitet Foto: Linnea Lindberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vill se lagändring om vindkraftens miljöeffekter

Publicerad: 13 januari 2017

Trots att lagstöd saknas för att ta hänsyn till vindkraftens positiva miljöeffekter väger domstolarna in ”hållbar utveckling” när beslut ska fattas om vindkraftsetablering. Forskare på Luleå tekniska universitet har därför föreslagit en lagändring.

– Idag ger lagen utrymme att beakta regional nytta, sysselsättning, ekonomisk tillväxt och lokala negativa miljökonsekvenser i tillståndsprocesser om vindkraft. Vi har sett att man även väger in hållbar utveckling, men det finns egentligen ingenting annat än miljöbalkens mål att stödja sig på. För att göra besluten mer legitima och transparanta behövs därför ett förtydligande i miljöbalken för att visa på vilka grunder beslut fattas, säger Maria Pettersson, forskare inom rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Lagändring för tydligare bedömning

Vindkraften är det procentuellt snabbast växande energislaget och har fått ett brett politiskt stöd. Vill man säkerställa att domstolarna även fortsättningsvis ska beakta vindkraftens positiva miljöeffekter behövs en lagändring menar Maria Pettersson. Eftersom domstolarna inte stöder sig på någon materiell lagregel riskerar praxisen nämligen att ändras om det kommer nya starka direktiv.

– Tidigare kunde landskapsbilden för ett fåtal personer spela väldigt stor roll i tillståndsprövningar. Den utvecklingen har man frångått och de energipolitiska målen väger idag tyngre. Ett tydligare underlag för beslut skulle även kunna minska överprövningar och därmed kostnader för samhället, säger hon.

Det är på uppdrag av Energimyndigheten och Naturvårdsverket som forskare på Luleå tekniska universitet har tittat på vindkraftens samhällsnytta och hur den kan bedömas i tillståndsprocessen. Det är däremot inte vanligt att man föreslår den här typen av ändringar i regelverket.

– Vårt förslag har fått ett positivt mottagande och de som är insatta tycker att det verkar rimligt. Det handlar inte om att det ska bli lättare att fatta beslut om vindkraftsetablering, utan att det ska bli tydligare, säger Maria Pettersson.

Optimistiskt att tro på nya jobb

Förutom rättsutredningen har de även undersökt påverkan på samhällsekonomin. Från politiken är det mycket fokus på att vindkraften ska ge nya jobb men variationen är stor, säger Kristina Ek, forskare inom nationalekonomi.

– Vi problematiserar det här med lokal nytta. På vissa ställen har det lett till nya jobb men totalt sett finns det en risk att man överdriver betydelsen och har för höga förhoppningar. För det första är det inte självklart att det är bra med nya jobb, det beror på vad de som sysselsätts gjorde innan. För det andra begränsas den lokala påverkan av att det inte är säkert att rätt kompetens finns lokalt, säger hon. 

Nyheten i media