Publikationer

Artikel i tidskrift

Girjas sameby mot staten (2020)

En analys av Girjasdomen
Allard. C, Brännström. M
Svensk Juristtidning, nr. 5, s. 429-452
Artikel i tidskrift

Group Argumentation Development through Philosophical Dialogues for Persons with Acquired Brain Injuries (2020)

Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Strömberg. C
International Journal of Disability, Development and Education, Vol. 67, nr. 1, s. 107-123
Artikel i tidskrift

The mechanisms of decision-making when applying geometallurgical approach to the mining industry (2020)

Lishchuk. V, Pettersson. M
Mineral Economics, s. 1-10
Artikel i tidskrift

Trade in fisheries services under the WTO and GATS framework (2020)

Will. E, Pettersson. M, Stage. J
Natural resources forum (Print), Vol. 44, nr. 2, s. 161-175
Bok

Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden (2019)

Bengtsson. B, Ullman. H, Unger. S
Artikel i tidskrift

Before and After the Weser Case (2019)

Legal Application of the Water Framework Directive Environmental Objectives in Sweden
Söderasp. J, Pettersson. M
Journal of environmental law, Vol. 31, nr. 2, s. 265-290
Kapitel i bok, del av antologi

Constructing Northern Fennoscandia as a Mining Region (2019)

Avango. D, Kunnas. J, Pettersson. M, Pettersson. Ö, Roberts. P, Solbär. L, et al.
Ingår i: The Politics of Arctic Resources
Kapitel i bok, del av antologi

Garantiansvar för produktskador (2019)

Bengtsson. B
Ingår i: Skrifter till Jan Rambergs minne