Hoppa till innehållet

Affärsmodeller tydliggör skillnader inom primärvården

Publicerad: 21 november 2012

När den första privatägda vårdcentralen slog upp portarna i Norrbotten 2010, uppstod en helt ny konkurrenssituation som utmanar den landstingsdrivna verksamheten. Hittills har i princip inga examensarbeten på universitetsnivå i Sverige berört denna förändring – tills nu.

Anni Johansson och Henrik Sjödin, före detta civilekonomstudenter vid Luleå tekniska universitet, har i sitt examensarbete tagit fram typiska affärsmodeller för privata respektive landstingsdrivna primärvårdgivare. Studenterna har i sin uppsats pekat på skillnaderna i affärsmodellerna, diskuterat vad dessa beror på samt hur de tror att affärsmodellerna kommer utvecklas i framtiden.

– Vi har baserat vårt arbete på en affärsmodell som är framtagen av Osterwalder, Pigneur och Tucci. Affärsmodellen har fyra hörnstenar: produkt, kundaspekt, infrastrukturhantering och finansiell aspekt, säger Anni Johansson.

Fallstudien visar bland annat att privata aktörer har större intäktsfokus, medan de landstingsdrivna har större kostnadsfokus.

– Vi tror att de kommer krypa närmare varandra på sikt. Exempelvis att de landstingsdrivna kommer öka sitt kundfokus och att de privata kommer bli mer kostnadsfokuserade, säger Henrik Sjödin.

Ordanalys visar spännande bild

Examensarbetet med titeln ”På lika villkor? En studie om landstingsdrivna och privata vårdgivares olika förutsättningar på primärvårdsmarknaden” är en oberoende fallstudie som undersökt situationen i Norrbotten, där det idag finns fem privatägda vårdcentraler.

För att ta reda på hur vårdgivarna presenterar sin verksamhet genomförde Anni Johansson och Henrik Sjödin en ordanalys med utgångspunkt från vårdcentralernas webbsidor. Genom verktyget Nvivo togs de 25 mest förekommande orden fram.

Hos de privata verksamheterna kunde LTU-studenterna se ett tydligare hälsofokus och fler välkomnande och säljande ord. De landstingsdrivna framhöll mer fakta och ord som syftar till kompetens och trygghet.

När jag träffar Anni Johansson och Henrik Sjödin har de precis presenterat sitt arbete för Landstinget. De berättar att diskussionerna efteråt kom att handla mycket om just marknadsföring och hur Landstinget bör agera för att hantera den nya konkurrenssituationen. 

– De landstingsdrivna vårdcentralerna är givetvis ovana vid den konkurrenssituation som nu har uppstått. De har till exempel inte haft kundbemötande i fokus och nu vill de ta sig dit, säger Henrik Sjödin.

– Landstinget genomför ett stort förändringsarbete på grund av denna marknadsförändring, avslutar Anni Johansson.