Hoppa till innehållet
Lena Abrahamsson, Anders Segerstedt, Anders Nilsson
Lena Abrahamsson, Anders Segerstedt och Anders Nilsson. Samtliga professorer vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bidrar till framtida ingenjörers kunskapspalett

Publicerad: 2 maj 2016

Luleå tekniska universitet har en högkvalitativ utbildning inom industriell ekonomi och framstående forskning inom området. Därför har tre professorer från olika fält bidragit med kunskap till en ny lärobok som ska utbilda framtidens civilingenjörer.

– Det är betydelsefullt att Luleå tekniska universitet tillfrågas när bokförlagen söker författare för att förnya sina läromedel, säger Lena Abrahamsson, professor inom genus och teknik.

Innehållet till boken är framtaget av tio författare från svenska lärosäten. Tre forskare kommer från Luleå tekniska universitet: Lena Abrahamsson, professor inom genus och teknik; Anders Nilsson, professor inom redovisning och styrning och Anders Segerstedt, professor inom industriell logistik – tre helt olika områden som alla blir en viktig del i den yrkesverksamma civilingenjörens kunskapspalett.

Förutom att Lena Abrahamsson har suttit med i redaktörsrådet, har hon även skrivit om genus, organisationsteori, arbetsplatslärande och förändringsarbete. Anders Segerstedt har jobbat med produktionsavsnittet och Anders Nilsson har fört in finansieringsfrågor, ekonomi- och verksamhetsstyrning och finansiell rapportering och analys. Det handlar bland annat om hur studenterna ska lära sig att ta tempen på ett företag för att kunna avgöra hur det ekonomiska hälsotillståndet ser ut.

– Det är kanske inte så vanligt att studenterna på industriell ekonomi och andra civilingenjörsutbildningar möter finansieringsfrågor i sin utbildning. Men många civilingenjörer behöver ett ganska brett spektrum av kompetenser eftersom många strävar efter ledande befattningar och generalistroller och jobben finns i alla möjliga sektorer, säger Anders Nilsson.

– Att skriva en lärobok är extremt lärorikt. Du får verkligen utmana dig själv eftersom du tvingas sovra. Det går inte att skriva något onödigt. Studenterna har höga krav på texten, att innehållet följer bokens logik och att de kan bläddra i den och plocka olika delar. Därför måste varje text kunna stå för sig själv men utan att upprepa något, avslutar Lena Abrahamsson.

Förutom LTU-professorerna har författare från Lunds tekniska högskola, Chalmers, Svenska Handelshögskolan, Uppsala Universitet, Åbo Akademi, Tekniska högskolan i Jönköping och Mittuniversitetet deltagit i boken med namnet Industriell ekonomi och organisering.

Kontakt

Anders Hersinger

Anders Hersinger, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491095
Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Anders Segerstedt

Anders Segerstedt, Professor

Telefon: 0920-491212
Organisation: Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492107
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle