Hoppa till innehållet

Brister i upphandlingar granskade

Publicerad: 3 augusti 2017

Civilekonomstudenterna Linn Johansson och Louise Ramqvist har i sitt examensjobb granskat offentliga upphandlingar. De har gått igenom nästan 500 infrastrukturprojekt, och resultatet visar att budgeten överskrids med i snitt 20 procent per projekt.
– Vi ser att det behövs en bättre redovisning och dokumentering av projekten, säger Linn Johansson.

Linn Johanssons och Louise Ramqvists examensarbete, ”Anbud eller skambud: Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet”, berör upphandling av statliga tjänster och hur dessa redovisas och styrs – men granskar också bristen på redovisning och styrning.

– Det var främst tack vare mediers rapportering vi blev intresserade av detta med upphandling. Som strumpexemplet – strumpor som var avtalade att kosta 100 kronor per par men där det landade på 6000 kronor per par. Ju mer vi tittade på detta, desto fler exempel hittade vi. Vi blev nyfikna på hur det ser ut i större projekt, säger Linn Johansson.

Stor förbättringspotential

De två Luleå tekniska universitet-studenterna har gått igenom registerdata från en projektdatabas med 486 infrastrukturprojekt och följt upp detta med intervjuer och enkäter med beställare och entreprenörer. Resultatet visar att projekten brister i projektering och planering och att det finns ett stort utrymme för att styra upp redovisningen och få en bättre styrning av projekten.

– Budgeten har överskridits med i snitt 20 procent i infrastrukturprojekten som vi har gått igenom. En orsak är att det inte är lika lätt att följa faktureringen som i privata företag. Det borde vara enklare att titta på dokumentationen i ett projekt och gå tillbaka och se vad de ökade kostnaderna beror på. Vi menar också att man i efterhand noggrannare borde granska varför en budget överskridits, inte minst för att dra lärdomar till kommande projekt, säger Louise Ramqvist.

Hon och Linn Johansson tog i juni examen från civilekonomprogrammet. Deras handledare Ossi Pesämaa, biträdande professor i redovisning och styrning, lovordar examensarbetet.

Vill se mer forskning på området

– De har skrivit ett krävande examensarbete vid Luleå tekniska universitet. I sitt arbete har de har funnit brister i redovisningen i samband med offentliga upphandlingar. Linn och Louise har samlat empirin från byggbranschen, där upphandling kanske är mest utvecklad med en omfattande standard för hur avtal ska ingås. Trots det är brister i avtalen just kärnan för problemen, säger Ossi Pesämaa, som efterlyser mer forskning på området.

– Personligen kan jag tycka att det är lite synd att ämnet redovisning inte tilldelas några forskningspengar för att studera den här typen av samband djupare. Jag tror vi skulle ha mycket att bidra med till kunskapen att projektera bygg.

Ossi Pesämaa

Ossi Pesämaa, Biträdande professor

Telefon: 0920-493498
Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar