Hoppa till innehållet

Från teknologisk innovation till konkreta affärsmodeller

Publicerad: 5 juli 2012

Jeaneth Johansson and Malin Malmström, forskare vid LTU, presenterade nyligen sitt paper Exchange or not to Exchange Information; Interorganizational R&D collaboration. Det gjordes vid konferensen Internal society for professional innovation management i Barcelona den 17-20 juni 2012.

– Det är en konferens kring ämnet innovation. Det handlar om att koppla ihop forskare och praktiker för att uppnå utveckling, förklarar Malin Malmström. Från ekonomiområdet var vi i stort sett ensamma. Största delen var ingenjörer.

I ett informations- och kommunikationsteknikprojekt (IKT-projekt) som detta jobbar LTU-ekonomerna med att maximera användandet av tekniken. Det görs genom att innovativa och tekniska idéer tillämpas i konkreta affärsmodeller. Det handlar om att göra tjänsten kommersiell.

– När vi skrev vårt papper följde vi ett EU-finansierat IKT-projekt under tre års tid. Där ingick 19 organisationer från sju europeiska länder. Deltagarna hade höga ambitioner att koppla samman deras olika forsknings- och utvecklingsmiljöer. Syftet var att kunna köpa och sälja tjänster mellan varandra, säger Malin Malmström.

Vad kom ni fram till i ert paper?

– Vi såg att deltagarna i IKT-projektet lyckades väldigt bra med att utveckla tekniken. Däremot misslyckades de med affärsdelen. I vårt paper pratar vi om en informationsparadox. När för mycket affärsinformation ges, begränsas möjligheterna att nå konkurrensfördelar. När för lite affärsinformation ges, vinner organisationen kortsiktiga konkurrensfördelar – men det hämmar innovation på lång sikt, berättar Jeaneth Johansson.

Resultat och erfarenheter tillämpas

Forskarna har tagit med sig lärdomarna in i nästa projekt. Aktuellt just nu är projektet TEFIS, Testbed for future internet services. Projektet är länkat till det förra och handlar om att underlätta test av nya idéer och IT-lösningar under utvecklingsfasen. Det görs genom så kallade testbeds.

– Den teknologiska infrastruktur som byggdes i det första IKT-projektet används i TEFIS-projektet. Man kan säga att det handlar om att ta nästa steg, men vår roll är ungefär densamma. Vi coachar i design av affärsmodeller, men med ännu större fokus på att nå en kommersiell marknad i det här projektet, säger Jeaneth Johansson.

– Nu har organisationerna en tydligare bild av hur deras forsknings- och utvecklingsmiljöer kan kopplas ihop. Det ska göras genom en typ av mäklartjänst, avslutar Malin Malmström.