Hoppa till innehållet

Oklart om riskkapital

Publicerad: 12 maj 2014

Fördelningen av betydande belopp av offentligt riskvilligt kapital styrs ofta av normer som gör att de affärsidéer som har störst potential inte alltid är de som beviljas finansiering.

Luleå-forskarna Jeaneth Johansson och Malin Malmström, Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, observerar, på plats, agerandet hos de som beslutar om fördelningen av offentligt riskvilligt kapital.

Enorma summor offentlig riskvillig finansiering fördelas årligen, av EU och nationella och regionala finansiärer. I tidigare forskning har Jeaneth Johansson och Malin Malmström genomfört mycket uppmärksammade studier av hur normer runt genus styr besluten om finansiering.

– Målet för oss nu är att titta på hur beslutsfattarna agerar utifrån ett mångfaldsperspektiv och om rådande normer runt funktionshinder, nationalitet eller genus påverkar vem som får pengar eller inte, säger forskarna. Det är Tillväxtverket, VINNOVA, NLL m.fl. som initierat studierna. De vill ha vår hjälp med att skapa strukturer, checklistor och principer för hur beslut ska tas - allt för att riskvilligt kapital ska fördelas så att hela intelligenspoolen av duktiga entreprenörer i samhället tas tillvara.

Studerar beslutsfattare på plats

De båda forskarna observerar på plats vad som sägs och hur det sägs, i de rum där besluten om finansiering tas. Observationerna följs upp med intervjuer. Därefter textkodar forskarna beslutsdokumenten för att identifiera och synliggöra vad beslutsfattarna fokuserar på, vad som sägs i besluten och hur det uttrycks.

Via analyser synliggörs normer i beslutsfattandet. Checklistor och andra verktyg som kan hjälpa finansiärer att fatta beslut uvecklas för att höja effektiviteten vid fördelning av offentlig finansiering.

Studierna sker inom forskningsplattformen RIKA, där Luleåforskarna samarbetar med ledande forskare från Babson College, Harvard University och Wake Forest som tillhör en internationellt prisbelönt forskargruppinom entreprenörskap och finansiering.

Kontakta Jeaneth Johansson

Kontakta Malin Malmström