Hoppa till innehållet

Professor Anders Nilsson i samarbete med LKAB

Publicerad: 8 maj 2012

LKAB storsatsar på att bygga upp forskningen och förstärka samarbetet med Luleå tekniska universitet. Bland annat inrättas fem professurer inom olika ämnen på LTU. Anders Nilsson, professor i redovisning och styrning vid LTU, är en av dem.

– LKAB är mån om att få till ett bra samarbete eftersom de behöver våra studenter. Det är svårt att rekrytera bra civilekonomer som kan redovisning, ekonomistyrning och finansiering kopplat till detta område, förklarar Anders Nilsson.  

Det som kännetecknar ett gruvföretag som LKAB är bland annat den kapitalintensiva verksamheten och behovet av att hantera finansiella mål parallellt med sociala och miljömässiga aspekter.

– I råvaruindustrin behövs alltmer finansiellt kunnande, men framtidens ekonomer och civilingenjörer med industriell ekonomiprofil behöver också spets i form av branschspecifik kompetens. Det är därför vi har börjat bygga upp det här samarbetet med LKAB.

LKAB är dessutom ett globalt företag och är därför komplext att leda och styra. För att kunna förverkliga sina strategier behövs rapporteringssystem för att kunna kommunicera nerifrån och upp, uppifrån och ner. Ett verktyg för detta är verksamhetsstyrning och rapporter med både finansiell och icke finansiell information.

– Det är viktigt att styrsystemet är effektivt och kan hantera många mål på olika nivåer i företaget, säger Anders Nilsson.

På gång inom projektet

Just nu har avdelningen industriell ekonomi utannonserat en doktorandtjänst. Personen får en viktig roll i den forskargrupp som etableras och kommer att jobba med produktionsnära ekonomistyrning. Det handlar om de produktionschefer som är nära den operativa verksamheten.

– Hur kan vi säkerställa att de har rätt information för att kunna fatta förnuftiga beslut, förbättra arbetsprocessen, produktkvaliteten eller vinstmarginalen? Det är en fråga som behöver besvaras, förklarar Anders Nilsson.  

Han är också involverad i arbetet med att förbättra rapporteringssystemen, att få informationen att löpa uppåt och neråt i företaget.

– Det kan ofta finnas förbättringsmöjligheter i administrativa processer i ett företag av den här storleken. Kan vi exempelvis bli mer pedagogiska? Det jobbar jag själv med just nu tillsammans med LKAB.

– Det här är ett smakprov på vad som är på gång hos oss på redovisning och styrning. Det kommer mera, avslutar Anders Nilsson.

Bakom finansieringen står LKAB Excellence Centre. 50 miljoner kronor fördelas på fem professurer under fem år.