Hoppa till innehållet
Malin Malmström och Jeaneth Johansson, biträdande professorer inom redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet.

Träffsäker finansiering skapar tillväxt

Publicerad: 15 november 2013

Största nyttan för skattemedel och betydelsen av genus. Det är fokus för Jeaneth Johansson och Malin Malmström, biträdande professorer inom redovisning och styrning, som nu ska kartlägga offentliga finansiärers bedömningsprocesser.

– Det handlar om att fördela medel på ett effektivt sätt, oavsett om det handlar om kvinnor eller män. Vi ska ta reda på om det är företagen med störst potential som får pengarna, säger Malin Malmström.

I sin forskning ska Jeaneth Johansson och Malin Malmström dels bidra med underlag till en nationell strategi för lika villkor av företagsfrämjande medel. Dels utveckla modeller och arbetsprocesser som hjälper offentliga finansiärer att blir mer effektiva i fördelningen av offentliga medel. Dessa metoder ska även implementeras i organisationer under projektets gång.

Under 2012 presenterade LTU-forskarna en studie som konstaterade att kvinnors ansökningar av offentliga medel avslogs i högre grad än mäns. Då gjordes forskningen på en offentlig aktör, men nu ska fler inkluderas. Detta görs i två nära ihopkopplade projekt finansierade av Tillväxtverket samt Vinnova där den totala budgeten är 6,1 miljoner kronor.

Unikt projekt

Jeaneth Johansson och Malin Malmström kommer bland annat att titta på offentliga finansiärers arbetsprocesser vid bedömning av företagares ansökningar. De kommer även att studera företagares behov av finansiering och hur de formulerat sina ansökningar. Hur uttrycker företagare sig, vad bedömer finansiärerna, vad bedömer finansiärerna inte?

– Offentliga medel ska boosta regionen. Om det finns olika filter hos finansiärerna som leder till ineffektiva bedömningar, så minskar också samhällsnyttan, säger Jeaneth Johansson.

Det finns mycket forskning kring bankers och riskkapitalisters sätt att finansiera, medan kunskapsluckan är stor kring offentlig finansiering.

– Offentliga finansiärer har en väldigt komplex tillvaro med andra förutsättningar och en annan lagstiftning att leva upp till. På grund av detta kan man inte ta modeller från privata aktörer. De arbetsprocesser vi ska utarbeta gör därför det här projektet unikt, avslutar Malin Malmström.

 

I Vinnova-projektet deltar även Joakim Wincent, professor inom entreprenörskap och innovation vid LTU. Samverkanspartners är Norrbottens läns landsting – Regionala enheten samt Tillväxtverket. Referensgruppen inkluderar de fyra professorerna Candida Brush, Babson College; Elizabeth Gatewood, Wake Forest University; Patricia Greene, Babson College och Myra Hart, Harvard Business School – som tillsammans är grundare av det internationellt erkända och världsledandes DIANA-projektet vilket fokuserar på genus och finansiering.