Hoppa till innehållet
Kontaktlista
Från vänster, George Nikolakopoulos, professor inom Robotik och AI. Christoforos Kanellakis, universitetslektor. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Säkrar framtiden inom gruvindustrin

Publicerad: 26 maj 2023

Kan autonoma drönare med spektralkameror göra gruvindustrin grönare, säkrare och mer optimerad? Svaret är ja. Med hjälp av Luleå tekniska universitet, tillsammans med många parter, kommer morgondagens gruvdrift att bli verklighet redan i dag.

M4mining är ett projekt som syftar till att skapa kartor över dagbrott genom att använda bilder som fångats av drönare och satelliter. De nya och förbättrade kartorna kommer att underlätta planeringen av materialborttagning, miljöhänsyn och säkerställa säkra avslutningar av gruvområden.

Resultatet av projektet kommer att hjälpa de som arbetar inom gruvdriften att optimera identifieringen av material som ska utvinnas, samtidigt som miljöpåverkan minskas. Det kommer även att peka ut områden som kräver närmare inspektion för att säkerställa säkerheten. Den främsta egenskapen hos projektet är den nya avancerade teknologi som gör detta möjligt, nämligen spektralkameran. Genom att använda bilder som fångats med spektralkameran kan man skapa en högprecis digital representation av platsen där typen och fördelningen av olika material blir möjlig.

Drönarteknologi

För att uppnå dessa resultat och slutföra projektets mål behövs robotik- och AI-teamet vid Luleå tekniska universitet. Forskarna kommer att utrusta en obemannad luftfarkost (UAV) med spektralkameror och låta den flyga helt autonomt och skanna väggarna i ett stenbrott eller annan typ av dagbrott. Forskargruppen måste skapa algoritmerna för UAV:en och testa dem. Hela processen kommer att optimeras och det farligaste arbetstillfället, utvinningen av material, kommer göras mycket mer säkert.

– Detta är vårt expertområde. Vi kommer att göra drönaren och hela processen autonom. Vi kommer att möjliggöra att robotarna kan verka i svåra och ostrukturerade och okända områden utan behov av ytterligare infrastruktur, säger George Nikolakopoulos, professor inom robotik och AI, och fortsätter.

– Detta projekt belyser drönarteknologins flexibilitet, utrustad med avancerade sensorfunktioner. Förändringar sker mycket ofta på ett aktiv dagbrott, ibland dagligen, och därför kan fullt autonoma drönare dagligen och enkelt användas för att upptäcka förändringar och bidra till en grönare gruvproduktion.

En lavin av positiva effekter

Som tidigare nämnts är ett mål med detta projekt att utrusta UAV:er med spektralkameror och låta dem skanna och kartlägga ett dagbrott. Det övergripande målet är att hjälpa människorna som arbetar inom gruvdriften. Genom att använda spektralkameran och autonoma UAV:er kan arbetarna skapa detaljerade och lättförståeliga kartor. Men hur hjälper kartan och den digitala projektionen av platsen arbetarna? Med högprecisa bilder blir det lättare att identifiera och lokalisera material för utvinning, eftersom teknologin kan upptäcka dem med bättre och mer noggrann precision än vad människor kan göra. Det gör det också möjligt för geologer att ge exakta koordinater om var sprängmedlen ska placeras och var borrning ska ske. Bland annat leder detta till en säkrare arbetsmiljö, eftersom människor inte behöver arbeta på de farligaste platserna i en gruva. Arbetarna behöver inte gå in i instabila områden eftersom drönare kan flyga och skanna väggen. Det kommer naturligtvis också att spara mycket tid.

För en grönare framtid

Med den pågående energiomställningen i Europa och det faktum att europeiska territorier inte har tillräckligt med råmaterial kommer leda till en ökad efterfrågan. Efterfrågan på koppar förväntas öka med 40 procent, nickel och kobolt förväntas öka med ungefär 70 procent fram till 2040.

EU har många pågående projekt för att göra framtiden lite ljusare och vi är stolta över att vara en del av ett av dessa projekt. För närvarande är EU nästan helt beroende av import för sina metaller. De globala framstegen mot en ren energiframtid kan betydligt bromsas upp och bli dyrare när behovet av kritiska råmaterial inte hanteras.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt med robotikforskare, geologer, ytmaterial-experter och forskare från olika akademiska områden. Det är en sammansmältning av olika länder som arbetar tillsammans för att göra gruvindustrin grönare och säkrare. Det finns mycket att lära om detta projekt, läs mer här.

Kontakt

Christoforos Kanellakis

Christoforos Kanellakis, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492363
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik