Hoppa till innehållet

Rymdtekniska system

Vi bedriver forskning inom design, utveckling, montering, kvalificering, testning och drift av mark-, rymd- och avfyrningssegment. Vi utforskar små himlakroppar, rymdfarkostflygelektronik, raketframdrivningssystem och diagnostik, små satelliter och andra mikrogravitationsplattformar.

Vi utvecklar delsystem, nyttolaster och rymdfarkoster för tekniska demonstrationer samt rymdapplikationer och prospektering för operationer på marken, i atmosfären, i jordens omloppsbana och där bortom.

Astronaut toppbild
Rymdteknik gör nytta på jorden

Rymdtekniken kan ge oss en lägesbild av klimatförändringar och planetens hälsa. I norra Sverige finns en infrastruktur med forskning, utbildning och industri som i nära samverkan bidrar till den gröna omställningen.

Ultrasnabb laser
Grönare framtid med laserstrålar

Alexis Bohlin, forskare i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet, har tillsammans med kollegor utvecklat ett ultrasnabbt laserbaserat verktyg som kan ha tagit oss ett steg närmre grönare rymdresor. Forskningen skulle bland annat kunna leda till utvecklingen av mer miljövänliga raketmotorer.

Bild av ett jordklot, Luleå tekniska universitet
Fortsatt rymdinnovation

Projektet RIT2021 får en fortsättning. Syftet är fortsatt att stödja samverkande innovation genom tillämpad forskning, utökade labb- och testanläggningar och affärsutveckling för små och medelstora företag.

Jessica Meir, NASA-astronaut och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet
Tyngdlöshet, Spider-Man och nya perspektiv

Jessica Meir tillbringade 205 dagar i rymden på Internationella rymdstationen (ISS). Hon är NASA-astronaut, marinbiolog och fysiolog – samt hedersdoktor här på Luleå tekniska universitet.

KvarkenSat, Luleå tekniska universitet
Universitetet bygger svensk-finsk satellit

Ett samarbete mellan svenska och finska lärosäten och forskningsinstitut, ska resultera i att en nanosatellit, KvarkenSat, ska sändas upp i omloppsbana runt jorden. Satelliten byggs av forskare vid Luleå tekniska universitet och ska förse olika aktörer med rymddata.

Alexis Bohlin, Luleå tekniska universitet
Unik forskning ska ge grönare framdrivningssystem hos raketer

Antalet raketuppskjutningar förväntas öka i framtiden. Alexis Bohlin, forskare i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet, hoppas kunna bidra till grönare raketmotorbränsle och komponenter som ger mindre klimatpåverkan. – Målet är att förbättra verkningsgraden och minska utsläpp hos den moderna raketteknologin, säger Alexis Bohlin.