Kanika Garg
Kent Andersson, vetenskaplig koordinator på SSC Esrange, och Kanika Garg, doktorand i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt simuleringsverktyg för stratosfäriska ballonger

Publicerad: 25 september 2017

Kanika Garg, doktorand i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet, samarbetar med SSC Esrange för att utveckla ett nytt stödsystem för ballongers flygbanor. Lösningen skapar effektivare stratosfäriska ballongflygningar genom att minska riskerna och öka kostnadseffektiviteten.

– Varje flygning under en ballongkampanj kostar miljontals euro, så varje sparad euro med avseende på effektivitet är värefull. Det här verktyget tar hänsyn till olika miljöparametrar för estimering av flygbanor både online och offline. Verkyget kommer också hjälpa piloter under flygning genom att föreslå manövrer av ballast och ventilering, säger Kanika Garg, doktorand i rymdtekniska system.

I dagsläget kan inte SSC med tillräckligt exakthet uppskatta en ballongs flygmönster och möjliga landningsplats. Detta innebär att ballonger då och då landar i trånga områden, i havet eller i länder som SSC saknar samarbetsavtal med, vilket i sin tur skapar kostsamma byråkratiska förfaranden eller logistiska utmaningar för att få tillbaka forskningsmaterialet.

Bättre precision

Kanika Gargs arbete, som startade 2016 under överinseende av ämnesföreträdaren i rymdtekniska system, professor Reza Emami, handlar om att utforma en mjukvara för att kunna analysera färdbanan – en simulering av ballongens hela resa och dess avsedda landningsplats.

– Forskningen kommer inte enbart att resultera i ett simuleringsverktyg som kan fungera som ett instrument för att manövrera höghöjdsballonger och utbilda operatörer, utan simuleringarna ska också kunna användas som systemmodell för att utveckla ett inbyggt navigationssystem som kan styra höghöjdsballonger autonomt, säger Reza Emami.

– Vi kommer att använda modellen som stödsystem för att kunna fatta mer exakta beslut när det kommer till våra ballongflygningar, säger Kent Andersson, vetenskaplig koordinator på SSC Esrange.

– En av fördelarna med att arbeta med en doktorand är att Kanika kan ägna tid åt att verkligen sätta sig in i de viktigaste detaljerna, något vi sällan hinner på operativ nivå. Det är ett fascinerande arbete och ett första steg mot ett helt autonomt system.

Taggar