Hoppa till innehållet
EU-flagga  Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rymden i fokus för Europauniversitet

Publicerad: 18 november 2020

Luleå tekniska universitet har blivit utsett till Europauniversitet. Det innebär att ett samarbete mellan fem europeiska universitet har beviljats fem miljoner euro för att öka studentmobiliteten i Europa. Fokus för samarbetet är grundutbildning inom rymd.

– Rymden som centralt tema inom ramen för ett Europauniversitet möter viktiga globala samhällsutmaningar, skapar nya arbetstillfällen, bidrar effektivt till industriell tillväxt och säkerställer EU:s autonomi, säger Victoria Barabash, chef för Avdelningen för rymdteknik vid Luleå tekniska universitet och en av flera projektledare som arbetat med ansökan.

Satsningen har tillkommit på initiativ från EU-kommissionen och Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA). Lärosäten i Europa uppmanas att bilda konsortium och ansöka om att bli utsedda till Europauniversitet. Konceptet Europauniversitet är en vidareutveckling av det väletablerade ramverket Erasmus Mundus. Kriteriet för att de deltagande lärosätena ska utses till Europauniversitet är att de kan presentera en väl genomtänkt och sammanhållen idé om hur man gemensamt kan skapa utökade möjligheter för samarbete, primärt inom forskningsbaserad utbildning. Forskningsutbyte och utbyte av annan personal kan bli aktuellt i ett senare skede.

Inter-university campus

I konsortiet ingår förutom Luleå tekniska universitet även Université de Toulouse (Frankrike), som är en paraplyorganisation för Jean Jaurès University, Paul Sabatier University, Toulouse National Polytechnical Institute, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace och Toulouse Business School, AGH University of Science and Technology (Polen), Heinrich-Heine-Universität Dusseldorf (Tyskland), och University of Luxembourg (Luxemburg).

Victoria Barabash förklarar att målet är att skapa ett europeiskt ”inter-university campus”. Tanken är bland annat att studenter ska kunna skräddarsy sina studieval, dock inom ramen för pedagogiskt strukturerade tvärvetenskapliga studieprogram, mellan olika partneruniversitet och konsortiemedlemmar och att det ska finnas en inbyggd blandad mobilitet på kandidat-, master- och doktorandnivå.

– Rymdperspektivet kommer till uttryck på många olika sätt och utifrån flera ämnesområden och perspektiv, till exempel vetenskap, teknik, ekonomi, näringsliv, samhällsvetenskap, patentering och innovation, entreprenörskap, hälsa och medicin, konst och kultur. Vi lägger en gemensam grund för att bygga nydanande utbildningar och banbrytande forskning på den Europeiska nivån, säger Victoria Barabash.

Tvärvetenskaplig grund

Syftet med Europauniversitetet är således att skapa tvärvetenskapliga kunskaper, att intensifiera entreprenörskap och att utveckla färdigheter hos studenter som matchar såväl dagens som framtidens behov inom olika områden och inom ämnet rymd och alla dess dimensioner.

– Jag vill understryka att samarbetet på intet sätt är begränsat till rymden. Projektet uppmuntrar också till att stärka det kulturella samarbetet inom Europa. Det finns till exempel samarbeten mellan deltagande lärosätes orkestrar inom ramen för Europauniversitet, säger Jonny Johansson, docent i elektroniksystem, som tillsammans med Jonas Ekman, professor i elektroniksystem, projektleder universitetets deltagande i samarbetet.

Projektet är helt i linje med Luleå tekniska universitets internationaliseringsstrategi. Projektet har beviljats medel för en period om tre år, men det finns goda chanser för att projektet kommer att förlängas.

Kontakt

Victoria Barabash

Victoria Barabash, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0980-67532
Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik
Jonny Johansson

Jonny Johansson, Universitetslektor, Docent tillika tf ämnesfötreträdare, huvudansvarig utbildningsledare

Telefon: 0920-491703
Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik