Rymdstudenter deltog i ESA-utmaning

Publicerad: 26 oktober 2018

Studenterna på kursen i rymdfarkostdesign fick i år ett nytt avslut på kursen: deltagande i ESA:s Concurrent Engineering Challenge.

Årets upplaga av kursen i rymdfarkostdesign var annorlunda den här gången jämfört med tidigare år. Studenterna har på ett detaljerat sätt fått lära sig de olika steg som föreligger den tekniska konstruktionen av ett rymdsystem. Detta genom att under hela perioden tillsammans arbeta med ett realistiskt designprojekt av uppdrag/rymdfarkost. Syftet har varit att göra studenterna redo för kursens sista vecka då de genomförde the Concurrent Engineering Challenge, ytterligare ett realistiskt uppdrag/systemdesign i ESA:s designprogram, Open Contemporary Design Tool (OCDT).

Concurrent Engineering Challenge är ett program som årligen genomförs av ESA. Utmaningen involverar ett antal europeiska universitet och de deltagande studentgrupperna ska under fyra dagar lösa och designa samma uppgift. Utmaningen är inte en tävling, i slutet av veckan presenterar varje grupp sitt resultat för de andra grupperna i syfte att lära av varandra.

Förutom 35 studenter vid Luleå tekniska universitet deltog studenter från Delft University of Technology, Nederländerna, Universidad Politecnica de Madrid, Spanien, och en grupp praktikanter vid ESTEC.

Reza Emami, examinator på kursen och professor i rymdtekniska system, är nöjd med hur kursen har utvecklats och förbättrats. 

– Studenterna får på ett praktiskt sätt uppleva verkliga scenarier för att designa rymdfarkoster för specifika uppdrag. Och detta med hjälp av professionella och avancerade verktyg. Efter kursen är studenterna väl förberedda för framtida jobb som rymdsystemingenjörer.