Signalbehandling

Luleå tekniska universitet inrättade 1988 Sveriges första professur i signalbehandling. Dagens grupp består av fyra disputerade forskare, två adjungerade professorer och ett flertal doktorander. Forskningen har inriktat sig på utveckling av signalbehandlingsalgoritmer baserade på statistiska modeller.

Aktuell forskning bedrivs inom områdena:

  • Flexibel radiokommunikation
  • Signalbehandling för mättekniska tillämpningar
  • Bildanalys tillämpat på processindustriella problem

Utöver forskarutbildning deltar signalbehandlingsgruppen även på civilingenjörsprogrammen vid institutionen. Utbildningsprogrammen spänner över ett brett område inom signalbehandling.