Stålbyggnad

Ämnesområdet omfattar bärförmåga hos konstruktioner vid olika laster och temperaturer, samt brandspridning inom byggnadsverk och konstruktionssäkerhet.

Aktuella projekt omfattar konstruktioner för torn för vindturbiner och bärande konstruktioner för annan förnybara energi, konceptutveckling för industrialiserat husbyggande med intensiv användning av stål, broar med integrerade landsfäste, konstruktioner som utsätts för brand, konstruktioner och regler för höghållfasta stål. Forskningen baseras till stor del på numerisk simulering och experimentell verifiering. Forskargruppen har aktivt deltagit i utvecklingen av gemensamma europeiska konstruktionsregler i Eurocode 3-1-5 och Eurocode 3-1-12. Forskargruppen är ansluten till Centrum för Högpresterande Stål vid LTU som stöds av regionala EU-medel och intressenter.

Forskningsämnet stålbyggnad har ett särskilt ansvar för utbildning av högskoleingenjörer och civilingenjörer i brandteknik.  Utbilningsprofilen omfattar förebyggande åtgärder i konstruktioner och en ökad robusthet för brand och andra exceptionella laster, t.ex. orsakade av potentiella klimatförändringar. Forskningsämnet är en av deltagare i Erasmus Mundus Hållbara konstruktioner under exceptionella laster, SUSCOS, och värd för utbildning i Luleå, hösten 2014.
 
Stålbyggnad ingår i Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion som samlar cirka 40 medarbetare, varav sju professorer. Stålbyggnad innefattar sex seniora forskare och 6-8 doktorander samt 4-6 industridoktorander.

Kapitel i bok, del av antologi
Nilimaa. J, Sabau. C, Bagge. N, Puurula. A, Sas. G, Blanksvärd. T, et al.
Ingår i: Assessment and Loading to Failure of Three Swedish RC Bridges
Artikel i tidskrift
Vehmas. T, Anna. K, Cwirzen. A
Magazine of Concrete Research, ISSN: 0024-9831, Vol. 70, nr. 16, s. 856-863
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik