Hoppa till innehållet
ÖstersjönMedium.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Brist i beslut om mångfald i Östersjön

Publicerad: 10 april 2014

Forskarna Annica Sandström och Carina Lundmark studerar hur regelverk som styr bevarandet av olika arter i Östersjön tillämpas och hur beslutsfattares kunskaper om genetiska variationer kan stärkas.

Genetisk mångfald, det vill säga de variationer som finns inom en viss art, påverkar ekosystemen i hög grad. Östersjön är en unik miljö med många unika arter. Det är dock oklart i vilken grad myndigheter med ansvar för förvaltningen av miljön i innanhavet, tar beslut utifrån de regelverk och riktlinjer som finns angående genetisk mångfald.

Studerar beslut i skyddad zon

Statsvetaren och forskaren Annica Sandström studerar skyddade zoner i Östersjön, och hur och om de beslut om förvaltningen av områdena bygger på Helsingforskonventionen och i EUs regelverk Natura 2000.

– Vi behöver veta mer om och hur lägre beslutsfattare omsätter politiska målsättningar i praktiken, något som ofta kan vara svårtolkat, säger hon. Vi ska undersöka förvaltningsplanerna för de skyddade områdena, hur de stämmer med ambitionerna som uttrycks på högre nivåer, samt genomföra intervjuer med tjänstemän som jobbar med dessa frågor.

Ny modell för kunskapsöverföring

Forskaren Carina Lundmark undersöker effektiviteten i olika modeller för hur man kan nå ut med ny kunskap om genetisk mångfald till beslutsfattare och tjänstemän.

I kunskapsöverföringsexperiment med beslutsfattare och tjänstemän testas dialogformen för att öka beslutsfattarnas kunskaper. Dialogerna utformas som en sorts rundabordssamtal och styrs av  forskare. Sedan mäts kunskapsnivån före och efter dialogerna. I dag sker kunskapförmedlingen oftast via seminarier och att tjänstemännen själva läser in sig på området.

Den statsvetenskapliga forskningen vid Luleå tekniska universitet har hittills haft fokus på fiske- och viltförvaltning, skyddade områden samt politik och förvaltning inom gruv-, mineral-, förnybar energi- och vattenområdet.

Kontakta Annica Sandström

Kontakta Carina Lundmark

Taggar