Hoppa till innehållet
RedEco footprintLarge.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ekologiska fotavtryck – en fråga om moral

Publicerad: 24 februari 2014

Är det rättvist att en liten del av världen bygger en livsstil som orsakar stora miljöproblem? Forskarna Simon Matti och Sverker Jagers vid LTU undersöker om ekologiskt medborgarskap, där medborgare och politiker fokuserar på social rättvisa och inte enbart på tillväxt, kan öka viljan att ändra livsstil för att lösa de globala klimatproblemen.

Miljöpolitiska styrmedel domineras idag av konsumentperspektivet och ekonomiska fördelar för den enskilde individen. Frågor om individens ansvar för den globala miljön, sk ekologiskt medborgarskap,  saknas i den politiska debatten.

Ekologiskt medborgarskap handlar bl a om att få människor att utveckla sina ”globala skyldigheter”. Flera studier gjorda bl a av Sverker Jagers, professor vid LTU visar att 20 – 40 procent av Sveriges vuxna befolkning säger sig vara ekologiska medborgare och drivs av moraliska värderingar i sitt agerande för att skona miljön.

– Vi ville testa om ekologiska medborgare lever som de lär och vår studie visar att ekologiska medborgare också är det i praktiken, säger Simon Matti.

LTU-forskarna har frågat 3 000 vuxna svenskar om värderingar, beteenden och om begreppet ekologisk medborgarskap. Ekologiskt medborgarskap i kombination med effektiva politiska styrmedel kan enligt vissa forskare leda till mer hållbara långsiktiga beteendeförändringar för att värna den globala miljön.

Simon Matti och Sverker Jagers har i tidigare studier titta på människors motiv att värna om miljön. Just nu arbetar de med en studie finansierad av Vetenskapsrådet om vilka faktorer som gör att medborgare accepterar vissa miljöpolitiska styrmedel lättare än andra.

Kontakta Sverker Jagers

Kontakta Simon Matti

Taggar