Hoppa till innehållet

Att styra hållbarhet

Publicerad: 28 mars 2017

Att styra hållbarhet: en experimentell och komparativ studie av mekanismer bakom stöd för miljöpolitiska åtgärder

Tidsperiod: Januari 2017 - December 2020
Finansiär: Vetenskapsrådet (6,5 Mkr)
Medverkande: Bitr. Prof. Simon Matti (Statsvetenskap); Prof. Sverker C. Jagers (Statsvetenskap); Docent Andreas Nilsson (Psykologiska inst. Göteborgs universitet); Docent Johan Martinsson (Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet); Fil.Dr. Niklas Harring (Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet)

I detta projekt tar vi avstamp i de senaste forskningsrönen som rör de teoretiskt högaktuella frågorna om storskaliga kollektiva dilemman i allmänhet och stöd för miljöpolitiska styrmedel i synnerhet. Baserat på vår tidigare forskning på området föreslår vi en nydanande och innovativ forskningsdesign som tydligt adresserar de forskningsluckor som tidigare studier uppvisar: en länderjämförande, experimentell studie som analyserar hur, varför och genom vilka samspel av faktorer styrmedelsstöd förändras när vi dels rör oss mellan politiskt-kulturella och administrativa kontexter, dels varierar styrmedlets typ och utformning. Resultatet av detta projekt kommer därmed att lämna såväl betydande teoretiska bidrag till flertal relaterade forskningsområden, samt få genomslag på flertalet empiriska fält utanför forskningen om det globala klimatet. Givet detta förutser vi att resultaten av projektet kommer att utgöra ett synnerligen relevant och påtagligt bidrag till forskningen om hur storskaliga kollektiva dilemman kan adresseras, och hjälpa oss att bättre förstå och ta i beaktande de variationer i mekanismer som styr människors policyattityder i olika situationer och för olika styrmedel.

Kontakt

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492331
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle