Beslutsfattande i svensk viltförvaltning

Publicerad: 10 maj 2017

Tidsperiod: 2015-2017

Finansiär: Naturvårdsverket (0,9 mkr)

Medverkande: Bitr.prof. Carina Lundmark (Statsvetenskap) & doktorand Jens Nilsson (Statsvetenskap)

Projektbeskrivning: Forskningsprojektet undersöker förtjänster och tillkortakommanden hos den nuvarande formen för viltförvaltning, viltförvaltningsdelegationer, som introducerades i Sverige 2010 för att öka legitimiteten för svensk rovdjurspolitik. Syftet med projektet är att utforska och förklara beslutsfattandet inom viltförvaltningsdelegationerna genom att tillämpainstitutioner (regler/konventioner) som ram för analysen. Den övergripande forskningsfrågan är: hur skiljer sig beslutsfattandet mellan rovdjursrelaterade och icke-rovdjursrelaterade frågor?Frågan besvaras med hjälp av institutionella teorier som erbjuder förklaringar till hur och varför ledamöterna inom viltförvaltningsdelegationerna tar de beslut som de tar.

Kontakt

Carina Lundmark

Lundmark, Carina - Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492503
Rum: A314 - Luleå»
Jens Nilsson

Nilsson, Jens - Post doktor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491424
Rum: A326 - Luleå»