Hoppa till innehållet

En experimentell och komparativ studie av mekanismer bakom stöd för miljöpolitiska styrmedel

Publicerad: 7 oktober 2020

Att styra hållbarhet: en experimentell och komparativ studie av mekanismer bakom stöd för miljöpolitiska styrmedel

Medverkande: Prof. Simon Matti (Statsvetenskap, LTU), Prof. Sverker C. Jagers (CeCAR/Statsvetenskap, Göteborgs universitet), Dr. Niklas Harring (CeCAR/Statsvetenskap, Göteborgs universitet), Prof. Andreas Nilsson (Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet) & Dr. Johan Martinsson (SOM-institutet)
Finansiär: Vetenskapsrådet, 2017-2021

I detta projekt tar vi avstamp i de senaste forskningsrönen som rör de teoretiskt högaktuella frågorna omstorskaliga kollektiva dilemman i allmänhet och stöd för miljöpolitiska styrmedel i synnerhet. Baserat på vår tidigare forskning på området föreslår vi en nydanande och innovativ forskningsdesign somtydligt adresserar de forskningsluckor somtidigare studier uppvisar: en länderjämförande, experimentell studie somanalyserar hur, varför och genomvilka samspel av faktorer styrmedelsstöd förändras när vi dels rör oss mellan politiskt-kulturella och administrativa kontexter, dels varierar styrmedlets typ och utformning. Resultatet av detta projekt kommer därmed att lämna såväl betydande teoretiska bidrag till flertal relaterade forskningsområden, samt få genomslag på flertalet empiriska fält utanför forskningen omdet globala klimatet. Givet detta förutser vi att resultaten av projektet kommer att utgöra ett synnerligen relevant och påtagligt bidrag till forskningen omhur storskaliga kollektiva dilemman kan adresseras, och hjälpa oss att bättre förstå och ta i beaktande de variationer i mekanismer somstyr människors policyattityder i olika situationer och för olika styrmedel.

Kontakt

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492332
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle