Hoppa till innehållet

Klimatlagar som ett verktyg för miljöpolicyintegrering - en komparativ studie

Publicerad: 28 mars 2017

Tidsperiod: 2017 - 2020
Finansiär: FORMAS (2,9 mkr)
Medverkande: Bitr.prof. Simon Matti (Statsvetenskap) & Fil.Dr. Charlotta Söderberg (Statsvetenskap)

Har de klimatlagar som införts i europeiska stater under det senaste decenniet, och nu föreslås införas även i Sverige, varit fördelaktiga i arbetet med att begränsa klimatförändringarna? Om så, i vilken utsträckning och på vilka sätt? Baserat på ett analytiskt ramverk som fokuserar klimatpolicyintegrering i såväl politisk retorik som i politisk praktik, analyserar och jämför den här studien politisk utveckling och policyresultat i fyra europeiska stater efter implementering av nationella klimatlagar.

Syftet med projektet är att analysera om, hur, varför och under vilka omständigheter klimatlagar bidrar till att driva på arbetet med att begränsa klimatförändringar i praktiken. Genom att jämföra och kontrastera designen och effekterna av klimatlagar i Storbritannien, Danmark, Finland och Tyskland, och även dra paralleller till de förslag som nu diskuteras i Sverige, kommer projektet att möjliggöra analyser av betydelsen av institutionell kontext och passformsproblematik för att uppnå positiva utfall. Studiens resultat kommer att bidra till en bättre teoretisk och empirisk förståelse av lagstiftning i allmänhet, och klimatlagar i synnerhet, som instrument för miljöintegrering och därigenom föra med sig viktiga lärdomar för politiker som planerar att införa lagstiftning för att driva på arbetet med att begränsa klimatförändringarna i industrialiserade demokratier.

Kontakt

Charlotta Söderberg

Charlotta Söderberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-492383
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492332
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle