Hoppa till innehållet

På väg mot ett klimatneutralt långväga resande 2045 - teknik, resmönster, höghöjdseffekter

Publicerad: 7 oktober 2020

Medverkande: Prof. Simon Matti (Statsvetenskap, LTU), Kungliga tekniska högskolan/SEED, Chalmers tekniska högskola/Avd. för fysisk resursteori
Finansiär: Mistra, 2020-2023

Syftet med detta projekt är (1) att visa på lösningar som kan göra utvecklingen inom sektorn långväga resande förenlig med klimatmålen och (2) analysera styrmedelskom- binationer (sekvenser) som kan realisera en sådan utveckling. Då det är angeläget att snabbt minska klimatpåverkan ligger fokus på lösningar/styrmedel som kan ge effekt inom 10-25 år, men som samtidigt är kompatibla med långsiktigt hållbara utvecklings- vägar. Vi kommer att utveckla policynära beslutsunderlag som vi (liksom i vår tidigare forskning) kommer att lägga stor vikt vid att föra ut till beslutsfattare och i samhällsdebatten.

Kontakt

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492332
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle